Formand: Anne Bodilsen Bruun, Oslogade 27, 8200 Århus N klfformand@gmail.com Tlf. 61 30 81 14

Kristelig Lægeforening

Online-forårsmøde om åndelig omsorg

Kristelig Læge forenings forårsmøde er ændret til et aftenseminar online torsdag den 25. marts kl. 19.30, hvor hospicesygeplejeske Helene Sejergaard vil stå for et samtaleoplæg.

Læs mere


Internationalt bønsfællesskab for sundhedssektoren

Nyt initiativ med bøn på tværs af landegrænser den første og fjerde tirsdag i måneden.

Læs mere


Hilsen fra Jutta og Henrik

Vi har modtaget en hilsen fra Jutta Adelin Jørgensen og Henrik Friis Juhl på Zanzibar.

Læs mere


Se oplægget fra vintermødet om dødshjælp og demens

Kristelig Lægeforening holdt lørdag den 16. sit første online-vintermøde. Det var med Hans Holmsgaard som taler, og deltagerne blev udfordret af spørgsmålet “Skal demente have dødshjælp?”. Vi bringer oplægget fra Hans Holmsgaard her på siden.

Læs mere


Nyt kursus i åndelig omsorg

Dansk Kristelig Sygeplejeforening har udviklet kurset Åndelig omsorg i praksis. I foråret 2021 vil det på grund af corona-smitten blive udbudt helt eller delvist på online-basis.

Læs mere


Mindeord for Kirsten Vestergaard (1946-2020)

Læge Kirsten Marie Vestergaard er død den 26. november. Hun arbejdede det meste af sit arbejdsliv inden for hjerne- og nervekirurgien og kom trofast i Kristelig Lægeforening, hvor hun gennem en årrække også deltog i bestyrelsesarbejdet.

Læs nekrologen fra Karen Borgbjerg og Tinne Hornstrup


Glæd dig til årsmødet i 2021

Norske Morten Magelssen kommer og holde to foredrag om lørdagen på vores årsmøde til næste år den 24.-25. september på Dalum Landbrugsskole, Odense.

Læs mere