Formand: Anne Bodilsen Bruun, Oslogade 27, 8200 Århus N klfformand@gmail.com Tlf. 61 30 81 14

Kristelig Lægeforening

Onlinemøde om kunstig intelligens den 20. maj

Vi ser et tidligere afholdt webinar med John Wyatt og taler efterfølgende med hinanden om drøftelse af emnet kunstig intelligens i sundhedsvæsenet.

Læs mere


Mindeord for Herman Rendtorff

Herman Rendtorff døde den 19. marts 2021, 93 år gammel. Han var overlæge og tidligere leder af neurosehospitalet på Kolonien Filadelfia samt bl.a. formand for Kristelig Lægeforening gennem en årrække.

Læs Karen Nielsens nekrolog


Nyt fra Kotagiri-hospitalet, Indien

Se de seneste nyhedsbreve fra Kotagiri Medical Fellowship Hospital i det sydlige Indien.

Læs mere


Hilsen fra Jutta og Henrik

Vi har modtaget en hilsen fra Jutta Adelin Jørgensen og Henrik Friis Juhl på Zanzibar.

Læs mere


Glæd dig til årsmødet i 2021

Norske Morten Magelssen kommer og holde to foredrag om lørdagen på vores årsmøde til næste år den 24.-25. september på Dalum Landbrugsskole, Odense.

Læs mere