Formand: Anne Bodilsen, Oslogade 27, 8200 Århus N klfformand@gmail.com Tlf. 61 30 81 14

Kristelig Lægeforening

En anderledes generalforsamling

At Kristelig Lægeforenings årlige generalforsamling skulle finde sted lørdag den 3. oktober 2020, havde været planlagt længe. Rammerne blev dog en del anderledes end oprindelig planlagt. I stedet for at være et programpunkt under det planlagte årsmøde på Dalum Landbrugsskole blev generalforsamlingen gennemført i mere beskedne rammer i LM’s missionshus, Odense, og streamet online via tjenesten Zoom, hvor deltagerne kunne byde ind via en chatfunktion eller mundtligt med video.

Dette stillede uvante tekniske krav, men det forløb med succes. Tak til de medlemmer, som deltog! Det var ganske vist ikke nær så mange som vanligt. Ud over regnskab og selve referatet har vi derfor også lagt formandens beretning i sin helhed på hjemmesiden.

Formand Anne Bodilsen gjorde i sin beretning status for foreningen og dens aktiviteter. Hun gentog også en vigtig opfordring til medlemmerne:

”Vi står også næste år overfor udskiftning i bestyrelsen, da jeg stopper som formand, og Jeff stopper som næstformand. Tak om du vil overveje om det er dig som skal træde ind i bestyrelsen, om du kender en der skal have et prik på skulderen, og om I alle vil bede med for denne proces,” sagde hun.

Materialet fra generalforsamlingen kan hentes her:


Glæd til til årsmødet i 2021

Norske Morten Magelssen kommer og holde to foredrag om lørdagen på vores årsmøde til næste år den 24.-25. september på Dalum Landbrugsskole, Odense.

Læs mere


Appel til ”børnenes statsminister”: husk også de ufødte

I anledning af, at UNICEF markerer jubilæumsdagen for FN’s børnekonvention den 20. november som ”Børnenes dag”, har Græsrodsbevægelsen Retten til Liv iværksat en underskriftsindsamling med en appel til Mette Frederiksen.

Læs mere


Ny bog om organdonation

Organdonation er fortsat et sundhedsetisk emne, som byder på en del dilemmaer. Det kan man forsikre sig om med en ny bog af ph.d. i statskundskab Andreas Albertsen udgivet på Aarhus Universitetsforlag. Han taler for, at formodet samtykke vil tilgodese de etiske dilemmaer bedre end den nuværende danske ordning med informeret samtykke.

Læs mere