Formand: Anne Bodilsen, Oslogade 27, 8200 Århus N klfformand@gmail.com Tlf. 61 30 81 14

Kristelig Lægeforening

Vintermøde 2021

Hans Holmsgaard holder oplæg den 16. januar kl. 13 på et webbaseret seminar for Kristelig Lægeforenings medlemmer

Kære kollegaer

Grundet den aktuelle covid19-situation har vi ændret vintermødet til et webinar. Det planlagte møde i København med Leif Andersen har vi desværre måttet udskyde til næste år.

Men vi håber meget, at I har lyst at lytte med lørdag den 16. januar kl. 13. Link til deltagelse i mødet bliver udsendt med nyhedsmail. Vi regner med, at mødet tager godt en time.

Hans Holmsgaard vil holde oplæg med titlen: ”Skal demente have dødshjælp? En personlig historie.” Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter oplægget.

Herefter vil Anne Bodilsen fortælle og vise billeder fra besøg i Liberia hos Gry og James Appel.

På genhør.


Nyt kursus i åndelig omsorg

Dansk Kristelig Sygeplejeforening har udviklet kurset Åndelig omsorg i praksis. I foråret 2021 vil det på grund af corona-smitten blive udbudt helt eller delvist på online-basis.

Læs mere


Mindeord for Kirsten Vestergaard (1946-2020)

Læge Kirsten Marie Vestergaard er død den 26. november. Hun arbejdede det meste af sit arbejdsliv inden for hjerne- og nervekirurgien og kom trofast i Kristelig Lægeforening, hvor hun gennem en årrække også deltog i bestyrelsesarbejdet.

Læs nekrologen fra Karen Borgbjerg og Tinne Hornstrup


En anderledes generalforsamling

Lørdag dag den 3. oktober kl. 10.30 afholdt KLF sin årlige generalforsamling. Det planlagte årsmøde var aflyst som følge af Covid19-situationen, og derfor fandt selve generalforsamlingen sted i mere beskedne rammer i LM’s missionshus, Odense, med internet-transmission til en række deltagende medlemmer.

Læs mere


Glæd dig til årsmødet i 2021

Norske Morten Magelssen kommer og holde to foredrag om lørdagen på vores årsmøde til næste år den 24.-25. september på Dalum Landbrugsskole, Odense.

Læs mere