Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Kristelig Lægeforening mener

Gennem årene har Kristelig Lægeforening udarbejdet en række holdningspapirer, som i de fleste tilfælde er udsprunget af de lægefaglige og etiske debatter ved årsmøderne.

Om IVF-behandling / Kunstig befrugtning
Kristelig Lægeforenings holdningspapir om IVF-behandling, af Lilia og Nicklas Lautrup-Meiner samt Kristelig Lægeforenings bestyrelse, 2018

Hent holdningspapiret om kunstig befrugtning her (pdf)

Læs også om udgivelsen “Barnløshed? Vejledning til kristne par, der overvejer IVF-behandling”

Om provokeret abort
“Provokeret abort” af bestyrelsen, 2016

Hent holdningspapiret om provokeret abort her (pdf)

Om stamcelleforskning – muligheder og udfordringer
“Stamceller en mulig ny behandlingsmetode” ved Mogens Holst Nissen, 2015

Hent holdningspapiret om stamceller her (pdf)

Om menneskesyn og menneskeværd
“Menneskesyn” af Anne Bodilsen, 2015

Hent holdningspapiret om menneskesyn her (pdf)

Om aktiv dødshjælp – ønsker vi det?
”Aktiv dødshjælp” af Jeff Sørensen, 2015

Hent holdningspapiret om aktiv dødshjælp her (pdf)