Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Fællesskaber for læger

Om Kristelig Lægeforening

Lokale fællesskaber

Lokalgruppen af Kristne Læger i Nordjylland

Tirsdag, den 24. september 2024: Torben Andersen holder oplæg om Krigens love.

Onsdag, den 20. november 2024: Ole Stibolt kommer med et oplæg om Idehistorie og videnskabsteori i molekylærbiologien. Han berører følgende temaer:

  • DNA molekylet
  • Evolutionen
  • Tidsperspektivering
  • Genetisk variation
  • Meiosen
  • Rkombination
  • Speciation

OBS: Alle møder holdes fra kl. 19.00 til kl. 21.30 hos Hans Holmsgaard, Julius Posseltsvej 3A, 13.6, 9400 Nørresundby.

Alle er velkomne; men af hensyn til det praktiske bedes man tilmelde sig på tlf. 4061 8257 eller på mail: hans.holmsgaard@gmail.com.

Aarhusgruppen

Gruppen i Aarhus-området har ca. 30 læger på maillisten, og vi har i en årrække haft møder ca. fire-fem gange om året.

For nærmere information: kontakt praktiserende læge Allan Axelsen, email: axelsen(at)dadlnet.dk, tlf. 2427 0717.