Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Søsterforeninger

Internationalt

Kristne lægeforeninger i andre lande

Norges Kristelige Legeforening
Bliv inspireret af vores kollegaer i Norge. Norges Kristelige Legeforening har både holdningspapirer, debatindlæg og andre ressourcer til lægeliv og trosliv. Se mere på nklf.no

Kristna Läkare och Medicinstudenter, Sverige
Find den svenske søsterforening på kristnalakare.se

Christian Medical Fellowship, GB
Besøg Englands kristne lægeforening, CMF, og bliv inspireret af downloads fra konferencer, bogsalg mm.: cmf.org.uk

Hold også øje med debatindlæg fra denne blog.

Venskabsforening i Serbien
Siden 2013 har Serbiens kristne lægeforening været vores venskabsforening. Gennem vedvarende dialog udveksles erfaringer og støtte ved behov. Besøg Christian Medical Fellowship of Serbia/HMU på Facebook.

Andre lande
Find søsterforeninger over hele verden hos ICMDA.

Nyheder fra søsterforeningerne

Rapport fra Nordisk lederforum 2021 (18.05.2021)

Samvittighedsfrihed i Sverige? (marts 2015)