Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Mission i udlandet

Internationalt

Missionssekretæren

Heidi Dahl Christensen

Kristelig Lægeforenings missionssekretær er kontaktperson mellem KLF og de udsendte lægemissionærer. Hun præsenterer desuden ansøgninger om støtte til lægemission for bestyrelsen, der behandler dem og tager stilling til eventuel støtte og størrelsen af denne.

Missionssekretæren har desuden også til udsendte kolleger, til danske missionsselskaber og til andre selskaber, som udsender lægefagligt personale.

For mere information kontakt:
Missionssekretær Heidi Dahl Christensen, klfmissionssekretaer@gmail.com.

Artikler og nyheder om lægemission

Hilsen fra Gry og James, august 2020

Nyt fra Kotagiri-hospitalet, Indien (december 2020)

Anne Bodilsen: Dagbog fra et undervisningsophold i Uganda (september 2016)

Søg støtte til lægefagligt arbejde i udviklingslande

Kristelig Lægeforenings Missionsfond støtter lægefagligt arbejde i udviklingslande. Spørgsmål vedrørende ansøgning samt selve ansøgningen sendes til missionssekretæren (se ovenfor).

Der er ansøgningsfrist den 1. april og den 1. oktober hvert år. Ansøgningerne behandles på det førstkommende bestyrelsesmøde. Ansøgeren får efterfølgende besked, vanligvis pr. e-mail.

Den ansøger, som får tildelt støtte, forpligter sig derved til efterfølgende at sende en omtale af projektet til KLF’s medlemsblad, Serpens Aeneus.

Download vejledning og ansøgningsskema her.

Udsendte missionærer

Jutta Adelin Jørgensen og Henrik Friis Juhl har tidligere været udsendt af Danmission til Ndolage Hospital i Tanzania. Siden 2009 har de boet og arbejdet på Zanzibar, hvortil de er udsendt fra Nazareth Kirke, Kbh Ø. Jutta arbejder på et PhD projekt om apoplexi, og Henrik har en klinik og passer desuden øens trykkammer (dykkermedicin).

Gry Andersen og James Appel. James er en amerikansk læge, der sammen med sin danske sygeplejerske-hustru Gry siden efteråret 2019 har arbejdet i Liberia. Forud for dette var de gennem 15 udsendt af adventistkirken til det centralafrikanske land Tchad, først på et etableret hospital i syv år, hvorefter de stod for etableringen af to andre hospitaler. I Liberia arbejder de som frivillige på et offentligt hospital med to lokale, relativt nyuddannede læger i kystbyen Robertsport. Her kommer der mange ortopædkirurgiske patienter, blandt andet fra hovedstaden Monrovia omkring fire timers kørsel væk. Gry og James tager gerne imod studerende. Følg dem på Facebook.

Hjemvendte missionærer

Steen og Lisbeth Møllgaard Andersen var frem til sommeren 2019 udsendt af Brødremenighedens Danske Mission til Sikonge i Tanzania, hvor Steen arbejdede blandt spedalske. De blev udsendt dertil i 2002, men havde inden da fra 1985-2001 arbejdet blandt spedalske i Bhutan (udsendt af Spedalskhedsmissionen). Læs mere om arbejdet på Brødremenighedens Danske Missions hjemmeside.

Ane Bøndergaard Iversen var fra september 2011 til maj 2012 i Etiopien sammen med sin mand Jørgen og deres tre børn som associerede udsendinge for Dansk Ethioper Mission (det nuværende Promissio). Ane var læge på Bethel Teaching General Hospital i Addis Ababa, hvor hun var med til at udbygge hospitalets akutmodtagelse. Jørgen fortsatte sit arbejde som softwareudvikler med hjemmearbejdsplads. Læs mere på Ane og Jørgens blog fra tiden i Etiopien.

Lea Lauridsen var i Sydsudan for MAF-Air af to omgange, hun kom senest hjem i marts 2011. Læs hendes blog fra tiden som udsendt.