Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Kommunikationsudvalg

Kontakt et medlem af Kristelig Lægeforenings kommunikationsudvalg, hvis din henvendelse drejer sig om et interview, en holdningstilkendegivelse, et foredrag el.lign.

Hans Holmsgaard
Email: hans.holmsgaard@gmail.com
Tlf.: 40 61 82 57

Ellen Kappelgaard
Email: ellen-kappelgaard@dadlnet.dk
Tlf.: 23 36 45 30

Alternativt kan Kristelig Lægeforenings kommunikationsmedarbejder Ditte Olsen kontaktes på ditte@dkklf.dk eller 1614 5630.