Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Om Kristelig Lægeforening

Om Kristelig Lægeforening

Tro og lægegerning

Kristelig Lægeforening samler læger og medicinstuderende med interesse for og engagement i den kristne tro. Foreningens medlemmer repræsenterer en bred vifte af kirkelige retninger.

Vores vision er at fremme kristendommens indflydelse i vores lægegerning, blandt vores kolleger og i hele vores virke. Vi ønsker at styrke medlemmerne i troen på Jesus Kristus og at yde støtte til lægemission.

Håbet gavner både læge og patient

Som professionelle sundhedsarbejdere bliver vi dagligt konfronteret med eksistentielle overvejelser og udfordringer i forbindelse med et sygdomsforløb. Det er vores opfattelse, at det håb og værdigrundlag, som udspringer fra troen på Gud, er til gavn for alle i alle livets situationer:

“Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.” Matt. 6, 33-34

Siden 1897

Kristelig Lægeforening blev som den første kristne lægeforening i verden stiftet i 1897.

Forud for stiftelsen gik flere år med erfaringsdeling mellem kristne læger og studerende i Danmark, Sverige, Norge og Finland. En lille gruppe brevskrivere havde et klart ønske om at støtte og opmuntre hinanden både i lægegerningen og kristentroen.

Også i dag ønsker Kristelig Lægeforening at samle kristne læger til gensidig opmuntring og inspiration.

Fortællingen bag logoet

Kristelig Lægeforening

Kobberslangen er det helt centrale symbol for Kristelig Lægeforening. Vi møder kobberslangen i Bibelens 4. Mosebog (kap. 21,8), hvor en helt speciel kur mod slangebid blev ordineret: Enhver slangebidt ville beholde livet, hvis han eller hun så hen på den kobberslange, som Moses efter Guds anvisninger havde sat på en stav eller stang.

Senere gav Jesus med sin død på korset dette symbol en videre betydning, som rakte ud over lægehjælp til syge og døende. Han lovede evigt liv: ”Ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham.” (Joh. 3,14-15).

Slangen er også et billede på det onde, der er besejret af korset og derfor har ”døde” øjne. Jordkloden antyder vores globale missionsperspektiv. Kristelig Lægeforenings logo antyder, at vores opgave er både at frelse de syge fra sygdom og død og at vise dem hen til Kristus, der giver evigt liv.

Regnskaber

Se mere om Kristelig Lægeforening