Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

ICMDA

Internationalt

International Christian Medical and Dental Association

“Sharing God’s grace at the growing edges of Christian medicine.”

International Christian Medical and Dental Association

  • er et verdensomspændende fællesskab af kristne lægeforeninger
  • har omkring 75 medlemslande
  • arbejder for at opmuntre og uddanne læger i hele verden i form af kurser, foredrag og konferencer.

Læs mere på ICMDA.net

Eurasia

ICMDA’s medlemsorganisationer er på verdensplan inddelt i regioner. Eurasia-regionen strækker sig fra Reykjavik til Vladivostok og tæller omkring 30 medlemslande. Livet som læge kan se meget forskelligt ud i Europa og de tidligere Sovjet-lande, men visionen for ICMDA’s arbejde i landene er den samme.

Læs mere om arbejdet i Eurasia-regionen.

ICMDA-nyheder

Nyt fra Eurasia (april 2019)

Videreuddannelse af praktiserende læger

ICMDA indledte i 2013 et online videreuddannelsesprogram for praktiserende læger (Master in Family Medicine). Programmet afvikles i samarbejde med University of Edinburgh. Uddannelsen er treårig og har form som et online-kursus. Indlagt er tre måneders praktikophold i enten Indien, Uganda eller Nigeria.

Læs programbeskrivelsen på University of Edinburghs hjemmeside
og i ICMDA’s folder fra april 2015.