Kristelig Lægeforening kristeliglaegeforening@gmail.com 28 14 43 89

Nyheder

Nyheder fra Kristelig Lægeforening

Nyt fra den europæiske ICMDA-etikgruppe

Af Anne Bodilsen

I starten af december mødtes en flok fra Sverige, Finland, Tyskland, UK og Danmark igen online til drøftelse af etiske problemstillinger.

Eutanasi i Finland
I Finland har man i kølvandet på en afstemning i parlamentet, hvor der blev stemt nej til lovliggørelse af eutanasi, nedsat et ekspertudvalg til at arbejde videre med, hvordan man forbedre forholdene for patienter ved livets afslutning. Udvalget er netop kommet med en rapport med forslag til forbedring af palliativ behandling. Desværre var ekspertudvalget meget uenige om holdningen til eutanasi, og rapporten fremstår derfor positiv overfor eutanasi og uden klar drøftelse af etikken bag.

Der er to finske læger med tilknytning til den finske KLF med i ekspertgruppen – bed om visdom for dem i det fortsatte arbejde.

Rapporten kan læses her

Eutanasi i UK
I England og Skotland er man stærkt bekymrede over den både folkelige og regeringsmæssige opbakning til eutanasi, og i øjeblikket arbejdes der på lovforslag, der skal lovliggøre det. Læs mere om arbejdet, og bed for de britiske læger der kæmper imod: ourdutyofcare.org.uk/

I UK er der heldigvis også en stor gruppe parlamentsmedlemmer som er pro-life, og de har på dyingwell.co.uk samlet en række gribende og rørende historier om mennesker, der har haft eutanasi helt tæt på.

Svar på vaccine-skepsis
Som i Danmark har man også i kirkemiljøer rundt om i Europa drøftet, hvorvidt det er etisk forsvarligt at bruge covid-vaccine. Sidste forår blev bekymringen rejst af blandt andet Retten til liv, og en gruppe kristne læger sendte et svar, hvor brugen af vaccinen etisk forsvares, uden at det betyder, at man er tilhænger af abort. Lignende statements og drøftelser kan findes her:

Mere god inspiration
Slutteligt blev oplevelser fra sensommerens konference i Gøteborg delt. Alle foredrag er tilgængelige online. Læs her.

Videoer fra nordisk konference

I august 2021 var der fælles konference i Göteborg for de nordiske kristelige lægeforeninger. Deltagerantallet var påvirket af corona-situationen, men nu har de svenske arrangører offentliggjort de fleste af de mange spændende oplæg i form af YouTube-videoer.

Liste med offentlige videoer rummer konferencens plenum-møder, bibeltimer og seminarer. Se blandt andet et foredrag ved John Wyatt med overskriften “The Biblical view of humanity and caring” og et foredrag ved Peter Saunders: “The role of faith for the Christian doctor” .

Se links til alle videoerne her

SE OGSÅ: Konference i Göteborg med udfordrende foredrag

Nyt fra Kotagiri

I en hilsen fra det indiske Kotagiri Medical Fellowship Hospital, som er støttet af KLF via missionsfonden, fortæller overlæge Tony Abraham Thomas om en hektisk tid i kampen mod landets hårde andenbølge af COVID-19.

“It was a difficult time but also a time when we experienced the grace of God in abundant measure. Thank you to all who prayed and supported us in various ways during this period,” skriver Thomas, som opfordrer til fortsat forbøn og støtte – og desuden, at kristne læger i Danmark overvejer et besøg hos dem på et tidspunkt.

Nyhedsbrevet fra Kotagiri giver en række glimt af hospitales aktiviteter.

Læs det her

Gry og James skriver fra Haiti

Danske (Sarah) Gry og amerikanske James Appel, som vanligvis arbejder på hospital i Robertsport, Liberia er rejst til Haiti for at hjælpe de sårede efter jordskælvet. James skriver:

Sarah and I arrived Wednesday in Port au Prince. We had to take a circuitous route through the Mountains from the airport to the hospital because of the gangs controlling the more direct route.

We have been working in the OR at Haiti Adventist Hospital since, helping take care of earthquake victims. The hospital is packed with trauma patients and the three ORs have been going nonstop from morning until 9-10pm with many victims still waiting, lying on the floor in the ER or on the ground outside the hospital or in tents in the parking lot. 18 surgeries Thursday, 15 Friday and an easy 7 surgeries today (Saturday).

It’s been a great experience to see national staff, local Adventist Youth Society volunteers and ex-pat volunteers all working together to help. It’s been a team effort which means despite the complicated cases and late nights there has been camaraderie, fun, joking, laughter and the satisfaction that only comes from loving your neighbor as yourself.  The delicious Haitian food and evening dips in the hospital resort pool haven’t hurt.

Tak om I vil huske Gry og James samt Haitis befolkning i forbøn.

Konference i Göteborg med udfordrende foredrag

Et udsnit af deltagerne på den nordiske konference i Göteborg. I løbet af dagene den 12.-15. august deltog omtrent dobbelt så mange

Af Anne Bodilsen Bruun

I midten af august drog en lille dansk delegation til Gøteborg for at deltage i nordisk kristelig lægeforenings-konference. Her blev vi mødt af en stor flok svenske værter og nogle få dedikerede norske og finske deltagere, som kunne se frem til karantæne, når de kom hjem.

Tre dage med bibeltimer, fremragende foredrag, drøftelser og diskussioner, lovsang, kaffesnak og sightseeing opsummerer konferencen.

En varm og imødekommende atmosfære omsluttede konferencen, og det var skønt både at hilse på gamle venner og bekendte og møde nye. Snakken gik lystigt, både når der skulle høres til, hvordan det var gået siden sidst, opdateres på corona-restriktioner i de øvrige lande, og når der var drøftelse af de mange foredrag, der satte godt gang i både tanker og samtaler.

For hvordan forholder vi os til en patient, vi møder i klinikken, med kønsdysfori? Hvordan arbejdes der med sundhedsprojekter i tredjeverdenslande? Hvordan møder Gud os i en verden fuld af sorg og ulykke? Hvad er et kald, og er det noget, vi alle sammen oplever? Og retten til samvittighedsfrihed – er den i fare? Alt dette og meget mere kom dygtige foredragsholdere omkring på uddybende og udfordrende måder.

Jeg er taknemmelig for søsterforeninger i Norden og det fællesskab, vi kan have der – både på det sociale plan og til idéudveksling og sparring i forhold til de udfordringer, vi som kristne læger står i. Heldigvis står vi aldrig alene, som en af foredragsholderne sluttede af med: ”we serve, but Jesus heals”.

En række foredrag og bibeltimer er efterfølgende gjort tilgængelige online. Se en oversigt her.

SE OGSÅ:
Nordisk lægekonference med spændende program (05.07.2021)
Videoer fra nordisk konference (22.12.2021)

Nordisk lægekonference med spændende program

CEO for ICMDA Peter Saunders medvirker under flere programpunkter på den nordiske konference i august 2021

Den 12-15. august inviterer KLF’s svenske søsterforening til en nordisk konference for kristne læger og medicinstuderende afholdt i to centralt beliggende kirker i Gøteborg. Der er tale om en hybridkonference med mulighed for at deltage enten fysisk i Gøteborg eller online.

Arrangørerne har under overskriften ”Faith in Medicine” sammensat et rigtig indbydende program. Formiddagene byder blandt andet på foredrag ved gode ICMDA-kendinge: Torsdag taler Peter Saunders om ”Troens rolle for den kristne læge”, fredag er det Rick Paul om ”Troens rolle i lægekaldet”, og lørdag fortæller John Wyatt om ”Det bibelske syn på menneske og omsorg”.

Hver enkelt af de tre formiddage byder også på seminarer i to forskellige spor. I et af seminarne vil pædiatrisk kardiolog Britt-Marie Joelsson reflektere over, hvordan man over for sine patienter kan vidne om ”de gode nyheder” i en sammenhæng, hvor man ikke direkte kan evangelisere. På de øvrige seminarer kan man blive klogere på de globale sundhedsudfordringer (Vinod Shah), samvittighedsfrihed inden for lægebehandling (Ruth Nordström), menneskelivets begyndelse (John Wyatt), ”død på bestilling” (Kalle Mäki og Rick Paul) og kønsdysfori (Peter Saunders).

Man vil naturligvis kun kunne få den fulde konferenceoplevelse ved at tage turen til Gøteborg, hvor der om eftermiddagen vil være mere uformelle sammenkomster. Ikke mindst de studerende vil have gode grunde til at møde frem i Gøteborg, da der for dem er arrangeret særlige udflugter og andre særskilte programpunkter. Men der er altså eftermiddags-”hangout” og fællesmåltider.

Om aftenen kl. 19.30-21.00 vil der igen være hybridmøde, blandt andet med input fra de øvrige nordiske lande. Konferencen rundes af med en gudstjeneste søndag formiddag.

Find det fulde program og praktiske oplysninger om pris og tilmelding under punkterne nederst på denne side fra Kristna Läkare och Medicinstudenter

Mundbindsbøn til en hverdag med COVID-19

Afdelingslæge og lektor Christian Wejse talte på et KLF-webinar den 9. juni om ”Menneskelige og åndelige vinkler på COVID-19”. Oplægget bød på en indsigtsfuld faglig gennemgang af de epidemiologiske aspekter set fra hans bord – fra tidligt af 2021 og frem til nu.

Desuden fortalte han om sine oplevelser – som både læge og kristen – af, hvad en pandemi med dens mange restriktioner og påpasselighed har gjort ved os som mennesker og som kirke. Selv har Christian Wejse blandt andet haft glæde af et lille personligt ritual i form af en ”mundbindsbøn”, som han læste op.

Mundbindsbønnen
GUD, min skaber,
jeg gør mig nu klar til at gå ud i verden.
Hjælp mig til at se det sakramentale i at bære dette mundbind.
Lad det være et ”ydre tegn på en indre nåde”
– en håndgribelig og synlig måde at vise,
at jeg elsker min næste som mig selv.

Kristus, da min læber nu er tildækket,
så afdæk mit hjerte,
så mennesker ser mit smil i mine øjenkroge.
Da min stemme nu er utydelig,
så hjælp mig at tale tydeligt
ikke kun med ord, men med min adfærd.

Helligånd, lad elastikken, som rører mine ører,
minde mig om at lytte
omhyggeligt og omsorgsfuldt til alle, jeg møder.
Lad dette simple klæde være skjold og banner,
og lad hvert åndedrag, det afskærmer,
være fyldt med din kærlighed.

Således beder jeg i dit navn og i din kærlighed.
Det høre og bønhøre du, Gud.
AMEN

Tak for en håndsrækning til Indien

I nyhedsbrevet udsendt den 15. maj appellerede vi til medlemmerne om en gave til den vanskelige indsats imod COVID-19 i Indien. Kristelig Lægeforenings Missionsfond har også ved tidlige lejligheder støttet det sydindiske missionshospital Kotagiri Medical Fellowship Hospital, som naturligvis tager del i arbejdet og forsøger at skaffe ilt til alle trængende.

Indsamlingen blandt modtagerne af KLF’s nyhedsbrev gav i alt 4.200 kr., og via midler fra missionsfonden blev der suppleret vi op, således at der i sidste uge kunne sendes i alt 10.000 kr. til Kotagiri. Herfra har vi modtaget følgende fra Tony Abraham Thomas, som er Medical Superintendent på hospitalet:

It is very encouraging and heart-warming to see your desire to help us in Kotagiri. Thank you very much for your kind contribution. I would make one more request – please pray for us, for courage and wisdom to do our work well, protection of staff from the infection and that we will glorify our Lord through our work.

Læs mere om Kotagiri og det aktuelle behov i pdf’en her.

Kotagiri-hospitalet samarbejder med det større Christian Medical College, Vellore, som har lavet en særlig informations- og indsamlingsside.

Rapport fra Nordisk lederforum 2021

Af formand Anne Bodilsen Bruun

Lørdag den 15. maj deltog jeg i nordisk lederforum, som i år blev afholdt for femte gang – denne gang online, hvilket havde den fordel, at jeg kunne deltage fra familie-campingturen 🙂

Det var et inspirerende og spændende møde med gode oplæg fra de forskellige lande. Altid godt at mødes på tværs af grænserne og høre nyt fra vores søsterforeninger.

Lempelse af lovgivninger
Fra Norge fortalte Morten Magelssen (som er taler på vores eget årsmøde til september) om ændringer i bioteknologiloven. Som noget nyt vil alle kvinder fremover blive tilbudt scanning i uge 11-13, ægdonation bliver lovligt for singlekvinder, og mitokondriedonation lovliggøres (dog fortsat som eksperimentel behandling).

Specielt de praktiserende læger har udtrykt bekymring for, hvordan det skal håndteres, og hvordan vejledning af patienter skal foregå. I Finland er det ydermere blevet lovligt med dobbeltdonation og embryodonation hvilket ikke er tilfældet i nogle af de øvrige nordiske lande.

I Norge præges den offentlige debat i øjeblikket også af en diskussion af grænsen for abort, hvor både 18 og 22 uger er blevet foreslået af partier i Stortinget, men hvor specielt grænsen ved 22 uger ifølge Morten Magelssen interessant nok kritiseres for ikke at tage vare om barnets rettigheder, også af store pro-abort grupper. For de interesserede kan en ny bog anbefales: ”Hva vil vi med fosterdiagnostikken?” af Bjørn Hofmann, Morten Magelssen m.fl.

Kønsskifte på børn indstilles
Den svenske formand, Jovanna Dahlgren, som er pædiatrisk endokrinolog, havde et oplæg om kønsdysfori. Her har man i Sverige i mange år været langt mere liberale end de øvrige nordiske lande, men Joanna Dahlgren kunne fortælle, at der er ved at ske en ændring i synet på behandling af disse vulnerable patienter.

Tidligere har man i kunnet opstarte hormonbehandling blot få uger efter første samtale med læge, og man har foretaget kønsskifteoperationer på børn ned til 13 års-alderen. Men mere og mere forskning har vist, at behandlingen hverken er uproblematisk eller entydigt hjælper. Studier med langtids-follow up har lav evidens for virkningen af hormoner, mange har andre psykosociale problemstillinger (specielt blandt de yngre kvinder), op mod 40 procent fortryder behandlingen. Desuden har de hormonbehandlede en to til fem gange øget risiko for apopleksi, AMI og DVT.

Faktisk har det nu betydet, at man på Karolinska i Stockholm fra 1. maj i år helt er stoppet med hormonbehandling af børn og i stedet arbejder på respektfuld behandling af disse børn, som i mange tilfælde har komplekse problemstillinger.

Et knudret etisk kodeks?
I Finland var der for få år siden en voldsom debat i både befolkning og parlament om eutanasi, og hvorvidt det skulle lovliggøres i Finland. Det blev nedstemt i parlamentet, og siden har et udvalg kigget både på lægers holdning til eutanasi. Her tegner der sig et billede af, at de læger, der har ingen eller få års klinisk erfaring, er større tilhængere af eutanasi end dem med lang klinisk erfaring. Undersøgelsen har også vist, at der generelt er stor efterspørgsel på bedre og mere hospice og mulighed for palliative teams og behandling.

Kalle Mäki, som præsenterede emnet, er stærkt involveret i det etiske råd i Finland og arbejder i øjeblikket også med forslag til revidering af WMA (World Medical Association) International Code of Medical Ethics. Kalle Mäki beskriver, at denne deklaration tidligere har været klar og tydelig i sit sprog, men at den i det nuværende udkast er langt mere knudret og svær at læse. Alle læger er velkomne til at kommentere, og skulle en af jer have lyst til at være med til at sikre, at vi fortsat har en tydelig internationalt etisk kodeks for læger, kan man læse mere nedenfor.

Jeg er taknemmelig for gode, engagerede nordiske kollegaer og glæder mig over, at vi fortsat kan have godt samarbejde på tværs af foreninger.

SE OGSÅ: Public consultation on a draft revised version of the International Code of Medical Ethics (WMA)

Godt nyt: Nordic Meeting 2021 afholdes i august!

Andrzej Turkanik fra den kristne nonprofit-organisation Quo Vadis Institute er gennemgående taler under den nordiske konference.

De svenske arrangører har nu bekræftet, at der den 12-15. august afholdes nordisk konference i Gøteborg under overskriften ”Faith in Medicine” og med henvisning til Johannesevangeliet kapitel 14: ”Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig!”.

Der arbejdes på en hybridkonference med mulighed for at deltage enten fysisk i Gøteborg eller online. Såfremt corona-situationen umuliggør fysisk fremmøde, vil konference blive udelukkende online. Ind til videre håber arrangørerne dog på en løsning, hvor mange vil møde frem fysisk, også fra de øvrige lande. Mere praktisk info følger.

Arrangørerne hos Kristna Läkare och Medicinare i Sverige har netop offentliggjort en foreløbig programoversigt for konferencen.

Oversigten afslører, at der fra torsdag til lørdag vil være et fyldigt program om formiddagen. Alle tre formiddage begynder med andagt kl. 8 efterfulgt af morgenmøder med polsk-østrigske Andrzej Turkanik, som er direktør for Quo Vadis Institute i Østrig. Herefter er der foredrag ved gode ICMDA-kendinge, John Wyatt (GB), Rick Paul (Holland) og Peter Saunders (GB), og til sidst en række seminarer. Der er i forbindelse med hvert programpunkt afsat god tid til gruppesamtaler, fysisk og online.

Man vil naturligvis kun få den fulde konferenceoplevelse ved at tage turen til Gøteborg, hvor der om eftermiddagen vil være mere uformelle møder. Om aftenen kl. 19.30-21.00 vil der igen være hybridmøder, blandt andet med input fra de øvrige nordiske lande.

Programmet vil blive løbende opdateret og kan findes via et link nederst på siden her: https://www.kristnalakare.se/nordic-meeting-2021