Formand: Anne Bodilsen Bruun, Oslogade 27, 8200 Århus N klfformand@gmail.com Tlf. 61 30 81 14

Møder

Om Kristelig Lægeforening

AFLYST: Kristelig Lægeforenings årsmøde den 2.-3. oktober 2020

På Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

På grund af den stigende coronasmitte i september er det planlagte årsmøde i 2020 aflyst, bortset fra, at generalforsamlingen gennemføres online lørdag den 3. oktober kl. 10.30.

I stedet sigter vi efter at invitere til et tilsvarende årsmøde i Odense i efteråret 2021, stadig med den norske bioetiker Morten Magelssen som hovedtaler.

Nedenfor ses programmet for det aflyste årsmøde i 2020.

Program

Fredag
Fra 17.00      Ankomst
18.00             Aftensmad
19.00             Velkomst
19.15             Workshop om behandlingstestamentet, v. Ida Guldberg
20.15             Lovsang, v. Maria Rønne
21.00             Ostebord m. kaffe/rødvin

Lørdag
Fra 8.00        Morgenmad
Kl. 9.00         Foredrag 1: Designeretik, v. Morten Magelssen
Kl. 10.10       Kaffepause
Kl. 10.30       Generalforsamling
(se indkaldelse og dagsorden i Serpens Aeneus, maj 2020)
kl.  12.00       Middagsmad
Kl. 13.00       Mulighed for gåtur eller anden aktivitet
Kl. 14.00       Foredrag 2: Prioriteringer i sundhedsvæsnet,
                      v. Morten Magelssen
Kl. 15.30       Kaffe
Kl. 16.30       Afslutningsmøde:
                      Opbyggelig tale v. Thomas Nørrelykke Nissen
                      Forbøn for missionærerne v. Grethe Lemvik Mikkelsen
Kl. 18.00       Aftensmad
Kl. 19.00       Farvelkaffe og derefter fortsat hygge og/eller afrejse

Oplæg og foredrag

Workshop fredag: Behandlingstestamentet, ved Ida Guldberg

Siden januar 2019 har det været muligt at oprette et behandlingstestamente. I testamentet kan man fraskrive sig retten til livsforlængende behandling og genoplivning. Endvidere kan man i testamentet udpege en fremtidsfuldmægtig, og man kan fraskrive sig muligheden for anvendelse af tvang til behandling af somatiske lidelser. Testamentet er juridisk bindende og skal følges.

Hvordan kan vi som læger bedst vejlede borgere, som ønsker at skrive et behandlingstestamente? Hvordan griber vi det an, når der ikke må anvendes tvang på den demente patient med inficerede sår? Hvad skal jeg beslutte under hjertestopbehandling af den unge familiefar, som har fraskrevet sig behandlingen?

Får jeg hjælp, hvis jeg tænker i 90-ernes kristne catchy motto: WWJD? (what would Jesus do?)? Hvad er mine overvejelser som kristen og som læge?

Ida Guldberg er læge og arbejder i en hoveduddannelsesstilling på anæstesiologisk afdeling, HOC, Rigshospitalet.

Foredrag 1: Designeretik – om at skabe børn i bioteknologiens tidsalder, v. Morten Magelssen
Ny bioteknologi giver os mulighed for stadig større kontrol over nye borgeres tilblivelse og egenskaber. Assisteret befrugtning, kunstige kønsceller, genredigering (CRISPR), stadig mere detaljeret fosterdiagnostik og transhumanisme er stikord.

Noget er fremtidsvisioner, andre ting er her allerede. Hvad er fremskridt, som vi bør hilse velkommen, og hvad er mere problematisk? Hvordan ændres synet på det at få børn? Hvad vil være en sund kristen respons?

Foredrag 2: Prioriteringer i sundhedsvæsenet, v. Morten Magelssen
Kløften mellem, hvad samfundet har råd til på den ene side, og de teknologiske muligheder og patienters forventninger på den anden, vokser stadig. På alle niveauer af sundhedssystemet må vi prioritere – for eksempel penge, intensivpladser, radiologiske undersøgelser og tid og opmærksomhed. Målet må være retfærdig og effektiv brug af begrænsede ressourcer. Læger har meget at lære af sundhedsøkonomer, men har selv en essentiel rolle at spille i forhold til prioritering.

I dette foredrag vil Morten Magelssen vise nogle glimt, lærdomme og uløste spørgsmål fra den norske debat om prioritering af sundhedsressourcer.

Morten Magelssen er førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og fra september 2020 desuden ansat som Professor II i kristen bioetik ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Han har tidligere arbejdet klinisk som læge. Som etikforsker er han særligt interesseret i klinisk etik, prioriteringsetik, etik ved livets slutning samt medicinsk-etiske problemstillinger i lyset af kristen tro.

Ud over at undervise på universitetet er Magelssen en flittig forfatter af både akademiske og mere populære fremstillinger. Han har blandt meget andet skrevet bogen “Menneskeverd i klinikk og politikk. Bioetikk i lys av kristen tro” (Lunde Forlag 2013) med kapitler om blandt andet menneskeværd, abort, fosterdiagnostik, kunstig befrugtning og eutanasi. Bogen er udgivet i samarbejde med Norges Kristelige Legeforening, den er på 168 sider og kan stadig købes).

Helt aktuelt er Morten Magelssen medredaktør af og bidagyder til antologien ”Dødshjælp i Norden”, som i midten af maj 2020 udgives på Cappelen Damm Akademisk og vil være åbent tilgængelig på internettet (se facebook.com/dodshjelp).

Læs meget mere og find interessante artikler på Morten Magelssens personlige hjemmeside, bioetikk.no.

Forkyndelse under årsmødets afsluttende møde lørdag eftermiddag v. Thomas Nørrelykke Nissen, som er læge på børneafdelingen, Hvidovre Hospital.