Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Kristelig Lægeforening


Læs Kristelig Lægeforenings årsskrift

I Kristelig Lægeforenings årsskrift, Serpens Aeneus, kan du blandt andet læse Morten Magelssens overvejelser omkring de etiske aspekter af ”at skabe børn i bioteknologiens tidsalder”, hvilket passer godt sammen med det efterfølgende artikeltema, hvor vi stiller spørgsmålet: ”Vil vi mennesker være vores egen gud?”

Læs årsskriftet her