Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Kristelig Lægeforening

Nyheder


Læs Kristelig Lægeforenings årsskrift

I Kristelig Lægeforenings årsskrift, Serpens Aeneus, kan du blandt andet læse følgende artikler:

  • Krig og næstekærlighed – hvad kalder næstekærlighedsbuddet os til?, en artikel om kristen etik i en tid med krig og kriser af Kurt Christensen, professor emeritus fra Menighedsfakultetet, hvor han har undervist i etik og religionsfilosofi.
  • Mit lægeliv – artikler af læger med en særlig historie: én, der er flyttet fra Tyskland til Danmark, én, der møder folk, der er flygtet til Danmark, og et par, der gør en stor forskel i Liberia.
  • Fyldige reportager fra vintermødet med Morten Bangsgaard og forårsmødet med Ulrik Nissen
  • Boganmeldelser og bogomtaler
  • og meget meget mere

Læs årsskriftet her