Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Kristelig Lægeforening


Læs Kristelig Lægeforenings årsskrift

I Kristelig Lægeforenings årsskrift, Serpens Aeneus, kan du blandt andet læse følgende artikler:

  • At blive mødt som et helt menneske i et fortravlet sundhedsvæsen, en artikel om åndelig omsorg af Annette C. Langdahl, sygeplejerske og udviklingskonsulent i Dansk Kristelig Sygeplejeforening
  • Kristelig Lægeforening – 125 år. Et tema om KLFs jubilæum, redigeret af Kristian Kristensen.
  • Status fra vandkanten, en artikel om livet som læge af Johannes Larsen, praktiserende læge.
  • Arbejdet som kristen læge i en muslimsk domineret verden af James Appel, amerikansk lægemissionær i Liberia
  • og meget meget mere

Læs årsskriftet her