Formand: Anne Bodilsen, Oslogade 27, 8200 Århus N klfformand@gmail.com Tlf. 61 30 81 14

Kristelig Lægeforening

Årsmødet aflyses – deltag i generalforsamlingen

Kristelig Lægeforenings årsmøde den 2.-3. oktober er desværre aflyst. Generalforsamlingen gennemføres derimod online. Læs mere om dette her.

Beslutningen er truffet som følge af, at den seneste tids stigende coronasmitte i blandt andet Odense har fået myndighederne til at indføre et midlertidigt skærpet forsamlingsforbud i Odense Kommune, hvor årsmødet skulle have fundet sted.

Foreningens bestyrelse har naturligvis også i forvejen haft overvejelser om, hvorvidt årsmødet kunne eller skulle gennemføres. Den var i første omgang nået til den konklusion, at en gennemførelse kunne forsvares, omend det var en vanskelig afvejning. Med den nye situation og de seneste opfordringer fra sundhedsmyndighederne har billedet ændret sig, hvilket betyder, at bestyrelsen har fundet det rigtigst at aflyse.

Ud over den helt generelle risiko for, at forsamlinger kan medføre smittespredning, ville der være risiko for et økonomisk tab for foreningen, hvis årsmødet på et sent tidspunkt måtte aflyses som følge af en yderlige udvikling i løbet af september.

I bestyrelsen er vi meget ærgerlige over at gå glip af muligheden for at samles i foreningen dette efterår. Nu håber vi at kunne overføre programmet nogenlunde intakt til næste år, så vi i efteråret 2021 kan holde årsmøde i Odense med Morten Magelssen som hovedtaler.

Den årlige generalforsamling ønsker vi dog ikke at udskyde, og vi arbejder derfor nu på at tilrettelægge en online-version af generalforsamlingen på det tidspunkt, som blev varslet allerede i maj: lørdag den 3. oktober kl. 10.30. Her vil man efter tilmelding kunne deltage i hjemmefra via internet. Vi håber derfor, at medlemmerne vil have dette i tankerne, og vi vender tilbage med nærmere informationer inden for de nærmeste uger.

Deltagere, som har tilmeldt sig og betalt for det aflyste årsmøde, vil få pengene tilbagebetalt. De vil modtage besked om dette fra kasserer Karen Nielsen.


DKS: Afmægtighed fører til forråelse

Dansk Kristelig Sygeplejeforening påpeger i et læserbrev, at der håb om at komme den uværdige pleje til livs, hvis man begynder med at yde omsorg for omsorgsyderne.

Læs mere


Hilsen fra Gry og James

Læge/sygeplejerske-missionærparret James Appel og Gry Andersen flyttede i november sidste år fra Chad til nye udfordringer i Liberia. De er kommet godt i gang, men er udfordret af mangel på udstyr i det lille hospital i kystbyen Robertsport.

Læs deres hilsen her


Hanne Christensen er død

Læge Hanne Christensen, Christiansfeld, døde i juni, 68 år gammel. Hun var et engageret medlem af Kristelig Lægeforening. I 1980’erne og 90’erne var hun udsendt af DEM til Etiopien.

Læs Else Kappelgaards mindeord her.