Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Stud.med.

Om Kristelig Lægeforening

KLF og de medicinstuderende

Kristelig Lægeforening ser det som en hovedopgave at holde en god kontakt til kristne medicinstuderende. To af bestyrelsens medlemmer er kontaktpersoner til de studerende, og de vil kunne give nærmere oplysninger om grupperne.

Find studentersekretærerne her.

Økonomisk støtte uddeles af bestyrelsen efter ansøgning fra de studerende.

Kristne Medicinere

Kristne Medicinere (KM) mødes regelmæssigt på universiteterne i Aarhus, Odense og København. Grupperne består af medicinstuderende, som fokuserer på samspillet mellem medicinstudiet og en kristen livsopfattelse.

Grupperne er åbne for alle interesserede og har også tilknytning til odont’er, fys’er og andre sundhedsfagligt studerende.

Find KM på Facebook:
Kristne Medicinere
Kristne Medicinere i København