Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Tidsskriftet Serpens Aeneus

Kristelig Lægeforenings årsskrift

Serpens Aeneus (Kobberslangen) er Kristelig Lægeforenings medlemsblad. Navnet (og Kristelig Lægeforenings logo) henviser til 4. Mosebogs fortælling om den kobberslange, Gud bad Moses lave og sætte på en stang. Den skulle bringe helbredelse for de slangebidte, der så på den. Jesus bruger århundreder senere kobberslangen som et billede på sig selv: når han ophøjes på korset, er det for at bringe liv og helbredelse til mennesker.

Fra 2015 er Serpens Aeneus udkommet én gang årligt som et årsskrift. Det har gennem årene haft forskellige former. En overgang var det et fælles nordisk blad. Derefter udkom til i nogle år frem til 2008 fire gange om året som et internt blad med meddelelser, mødeannonceringer og -referater, nyt fra lægemissionærer, nyt fra den internationale afdeling samt relevante artikler, og fra 2009-14 udkom det tre gange årligt.

Redaktionsgruppe
Ditte Olsen
Torben Andersen
Jørgen Nørrelykke Nissen
Peter Bank Pedersen
Tobias Nissen

Læs bladet
Nedenfor findes arkivet af Serpens Aeneus siden 2009 som både online-bladreversion og pdf-fil til download. Tip til læsning af bladreversion: klik på fuldskærms-symbolet nederst til højre i fremviserboksen og bladr med piletasterne).


Årgang 2014


Årgang 2013


Årgang 2012


Årgang 2011


Årgang 2010


Årgang 2009