Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

KLF’s årsmøde 2021

Foto og tekst: Filip Graugaard Esmarch

 • Sæt afspilningen på pause ved at holde musen over
 • Eller bladr frem og tilbage med pilene
 • På en computer kan du også se det i større format ved klik på det første runde billede, som fremkommer ved klik på den blå knap (ikke egnet til mobiler).
 • Kristelig Lægeforening gæstede den 24.-25. september 2021 for første gang Dalum Landbrugsskole i Odense, som består af en charmerende blanding af historiske og nye bygninger, og som viste sig som en god ramme om årsmødet.
  Kristelig Lægeforening gæstede den 24.-25. september 2021 for første gang Dalum Landbrugsskole i Odense, som består af en charmerende blanding af historiske og nye bygninger, og som viste sig som en god ramme om årsmødet.
 • Anæstesilæge Ida Guldberg stod fredag aften for en workshop om behandlingstestamentet, som i 2019 afløste livstestamentet. Det kan stille læger i en række etiske valg, som måske ikke ligefrem bliver enklere, hvis man ser på dem ud fra en kristen synsvinkel.
  Anæstesilæge Ida Guldberg stod fredag aften for en workshop om behandlingstestamentet, som i 2019 afløste livstestamentet. Det kan stille læger i en række etiske valg, som måske ikke ligefrem bliver enklere, hvis man ser på dem ud fra en kristen synsvinkel.
 • Ida Guldberg kunne ikke selv komme med klare svar på, hvordan det er rigtigst at vejlede eller agere i dilemmafyldte eller pressede situationer. Men hun lagde op til en gruppedrøftelse ud fra en række konkrete cases.
  Ida Guldberg kunne ikke selv komme med klare svar på, hvordan det er rigtigst at vejlede eller agere i dilemmafyldte eller pressede situationer. Men hun lagde op til en gruppedrøftelse ud fra en række konkrete cases.
 • Hvis man for eksempel som praktiserende læge har en ældre patient, som på vej ud ad døren siger: ”husk lige, at hvis jeg falder om, så skal ingen begynde at trykke på min brystkasse,” bør man så forslå hende at udfylde et behandlingstestamente? Dette og andre spørgsmål blev livligt diskuteret i grupperne.
  Hvis man for eksempel som praktiserende læge har en ældre patient, som på vej ud ad døren siger: ”husk lige, at hvis jeg falder om, så skal ingen begynde at trykke på min brystkasse,” bør man så forslå hende at udfylde et behandlingstestamente? Dette og andre spørgsmål blev livligt diskuteret i grupperne.
 • Lørdag begyndte med et foredrag ved nordmanden Morten Magelssen, som blandt andet arbejder som Professor II i kristen bioetik ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Emnet var “at skabe børn i bioteknologiens tidsalder”, og han indledte med at skitsere en væsentlig dobbelthed i de nyere etiske samfundstendenser, ikke mindst her i Norden.
  Lørdag begyndte med et foredrag ved nordmanden Morten Magelssen, som blandt andet arbejder som Professor II i kristen bioetik ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Emnet var “at skabe børn i bioteknologiens tidsalder”, og han indledte med at skitsere en væsentlig dobbelthed i de nyere etiske samfundstendenser, ikke mindst her i Norden.
 • I dag er det i manges øjne et ideal, at staten trækker sig tilbage og skaber et rum tømt for etik, hvor hver enkelt borger så kan komme ind med sin egen etik. Staten skal ikke blande sig i, om man f.eks. er kritisk over for fosterdiagnostik eller tilhænger af eutanasi. Samtidig har vi bevæget os imod en progressiv liberalisme, hvor et ideal om, at alle skal være mest muligt frie, betyder, at staten skal bidrage til at udjævne ulighederne, så alle borgere har samme muligheder.
  I dag er det i manges øjne et ideal, at staten trækker sig tilbage og skaber et rum tømt for etik, hvor hver enkelt borger så kan komme ind med sin egen etik. Staten skal ikke blande sig i, om man f.eks. er kritisk over for fosterdiagnostik eller tilhænger af eutanasi. Samtidig har vi bevæget os imod en progressiv liberalisme, hvor et ideal om, at alle skal være mest muligt frie, betyder, at staten skal bidrage til at udjævne ulighederne, så alle borgere har samme muligheder.
 • Denne dobbelthed får på forskellig måde konsekvenser i forhold til de enkelte bioteknologier. Inden for assisteret reproduktion hjælper staten i stigende grad borgerne med at overkomme naturens begrænsninger. Og ud fra en progressiv liberal præmis vil det f.eks. være logisk at legalisere rugemoderskab, da dette er nødvendigt for, at homofile mandlige par kan blive ligestillet med kvinderne.
  Denne dobbelthed får på forskellig måde konsekvenser i forhold til de enkelte bioteknologier. Inden for assisteret reproduktion hjælper staten i stigende grad borgerne med at overkomme naturens begrænsninger. Og ud fra en progressiv liberal præmis vil det f.eks. være logisk at legalisere rugemoderskab, da dette er nødvendigt for, at homofile mandlige par kan blive ligestillet med kvinderne.
 • Morten Magelssen kom også grundigt ind på fosterdiagnostikkens etiske og menneskelige udfordringer. Selv har han en søn med Downs syndrom, som er født ti år før, fosterdiagnostikken i 2020 blev indført i Norge som et generelt tilbud. Han og hans hustru ville uanset hvad have taget imod deres søn, men hvis de på forhånd havde kendt hans kromosomafvigelse, havde det pålagt dem en slags ansvar. Det gælder også, hvis de havde sagt nej tak til fosterdiagnostik, hvilket i sig selv havde været et valg. ”For mig er det en styrke, at når jeg har et barn med særlige behov, så er det en rent naturlig hændelse og ikke et resultat af et valg,” sagde Magelssen.
  Morten Magelssen kom også grundigt ind på fosterdiagnostikkens etiske og menneskelige udfordringer. Selv har han en søn med Downs syndrom, som er født ti år før, fosterdiagnostikken i 2020 blev indført i Norge som et generelt tilbud. Han og hans hustru ville uanset hvad have taget imod deres søn, men hvis de på forhånd havde kendt hans kromosomafvigelse, havde det pålagt dem en slags ansvar. Det gælder også, hvis de havde sagt nej tak til fosterdiagnostik, hvilket i sig selv havde været et valg. ”For mig er det en styrke, at når jeg har et barn med særlige behov, så er det en rent naturlig hændelse og ikke et resultat af et valg,” sagde Magelssen.
 • Efterfølgende var der generalforsamling, hvor formand Anne Bodilsen aflagde sin beretning. De begivenheder i over det seneste år, som hun kunne opsummere omkring, var i det store hele foregået online, blandt andet webinarer i Kristelig Lægeforenings regi og et nyt ICMDA-tiltag i form af nordeuropæiske online-møder, hvor ledere fra de kristelige lægeforeninger drøfter aktuel etik.
  Efterfølgende var der generalforsamling, hvor formand Anne Bodilsen aflagde sin beretning. De begivenheder i over det seneste år, som hun kunne opsummere omkring, var i det store hele foregået online, blandt andet webinarer i Kristelig Lægeforenings regi og et nyt ICMDA-tiltag i form af nordeuropæiske online-møder, hvor ledere fra de kristelige lægeforeninger drøfter aktuel etik.
 • Anne Bodilsen lagde også op til en drøftelse af selve foreningen og dens fremtid, efter at det havde vist sig vanskeligt for bestyrelsen at finde en kandidat at stille op som ny formand, nu hvor Anne efter en årrække på posten ønskede at stoppe. Det blev en drøftelse med mange konstruktive input, og som et lykkeligt udfald af det efterfølgende punkt på dagsordenen blev Ida Guldberg valgt som ny formand.
  Anne Bodilsen lagde også op til en drøftelse af selve foreningen og dens fremtid, efter at det havde vist sig vanskeligt for bestyrelsen at finde en kandidat at stille op som ny formand, nu hvor Anne efter en årrække på posten ønskede at stoppe. Det blev en drøftelse med mange konstruktive input, og som et lykkeligt udfald af det efterfølgende punkt på dagsordenen blev Ida Guldberg valgt som ny formand.
 • I den nyvalgte bestyrelse ses fra venstre mod højre: Tobias Holst Nissen (næstformand), Mai Froberg Sørensen (suppleant), Heidi Dahl Sørensen, Birgit Kyndesen Skovbjerg, Jakob Ørskov Sørensen, Tobias Kjøller (suppleant) og Ida Guldberg (formand). Kasserer er fortsat Karen Nielsen (uden for bestyrelsen).
  I den nyvalgte bestyrelse ses fra venstre mod højre: Tobias Holst Nissen (næstformand), Mai Froberg Sørensen (suppleant), Heidi Dahl Sørensen, Birgit Kyndesen Skovbjerg, Jakob Ørskov Sørensen, Tobias Kjøller (suppleant) og Ida Guldberg (formand). Kasserer er fortsat Karen Nielsen (uden for bestyrelsen).
 • Efter en middagspause var der endnu et foredrag med Morten Magelssen, denne gang om prioriteringer i sundhedsvæsenet. På dette vigtige felt er den norske debat længere fremme end den danske. I modsætning til f.eks. spørgsmål omkring livets begyndelse og afslutning er det dog ikke et tema, hvor det kristne menneskesyn efter hans opfattelse har ret mange unikke bidrag. Dette redegjorde han nærmere for i foredraget.
  Efter en middagspause var der endnu et foredrag med Morten Magelssen, denne gang om prioriteringer i sundhedsvæsenet. På dette vigtige felt er den norske debat længere fremme end den danske. I modsætning til f.eks. spørgsmål omkring livets begyndelse og afslutning er det dog ikke et tema, hvor det kristne menneskesyn efter hans opfattelse har ret mange unikke bidrag. Dette redegjorde han nærmere for i foredraget.
 • Inden årsmødets afsluttende middag var der møde med sang og tale. Børnelæge Thomas Nørrelykke Nissen fortalte om, hvordan han personligt har oplevet coronatiden, også med et åndeligt fortegn.
  Inden årsmødets afsluttende middag var der møde med sang og tale. Børnelæge Thomas Nørrelykke Nissen fortalte om, hvordan han personligt har oplevet coronatiden, også med et åndeligt fortegn.
 • Til slut var der hilsner fra og forbøn for de udsendte lægemissionærer. Missionssekretær Grethe Lemvik Mikkelsen stod for dette for sidste gang. Ny missionssekretær er Heidi Dahl Christensen, som under generalforsamlingen blev valgt til bestyrelsen.
  Til slut var der hilsner fra og forbøn for de udsendte lægemissionærer. Missionssekretær Grethe Lemvik Mikkelsen stod for dette for sidste gang. Ny missionssekretær er Heidi Dahl Christensen, som under generalforsamlingen blev valgt til bestyrelsen.