Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Generalforsamling 2021

Lørdag d. 25. september 2021 kl. 10.30
På Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelses- og udvalgsberetninger til godkendelse
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2020 til godkendelse og fremlæggelse af budget for 2022
 4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
  • Til drøftelse: foreningens fremtid og eksistensberettigelse
 5. Valg af formand: Anne Bodilsen er på valg og genopstiller ikke
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Birgit Kyndesen Skovbjerg og Jeff Sørensen er på valg. Birgit Kyndesen Skovbjerg er villig til genvalg. Jeff Sørensen modtager ikke genvalg. Heidi Dahl Christensen opstiller.
 7. Valg af bestyrelsessuppleant: Eva Futtrup Maksten er på valg og modtager ikke genvalg. Mai Froberg opstiller.
 8. Valg af revisor
 9. Fastsættelse af kontingent for 2022
 10. Eventuelt

På forhånd tak til medlemmer, som vil overveje, (A) om de selv vil stille op til formands- eller bestyrelsesvalget, eller (B) hvem de vil opfordre til dette.

Vel mødt til generalforsamling!

Bestyrelsen for Kristelig Lægeforening

Vigtige dokumenter
Revideret årsregnskab for 2020
Referat af generalforsamling 2021

Fra venstre: Jakob Ørskov Sørensen (bestyrelsesmedlem), Birgit Kyndesen (bestyrelsesmedlem), Eva Futtrup Maksten (suppleant), Tobias Nissen (bestyrelsesmedlem), Anne Bodilsen (formand) og Jeff Sørensen (næstformand). Mangler på billedet: Tobias Kjøller (suppleant).