Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Generalforsamling 2020

At Kristelig Lægeforenings årlige generalforsamling skulle finde sted lørdag den 3. oktober, havde været planlagt længe. Rammerne blev dog en del anderledes end oprindelig planlagt. I stedet for at være et programpunkt under det planlagte årsmøde på Dalum Landbrugsskole blev generalforsamlingen gennemført i mere beskedne rammer i LM’s missionshus, Odense, og streamet online via tjenesten Zoom, hvor deltagerne kunne byde ind via en chatfunktion eller mundtligt med video.

Fra venstre: Jakob Ørskov Sørensen, Birgit Kyndesen, suppleant Eva Futtrup Maksten, Tobias Nissen,formand Anne Bodilsen, næstforman Jeff Sørensen. Mangler på billedet: suppleant Tobias Kjøller.

Dette stillede uvante tekniske krav, men det forløb med succes. Tak til de medlemmer, som deltog! Det var ganske vist ikke nær så mange som vanligt. Ud over regnskab og selve referatet har vi derfor også lagt formandens beretning i sin helhed på hjemmesiden.

Formand Anne Bodilsen gjorde i sin beretning status for foreningen og dens aktiviteter. Hun gentog også en vigtig opfordring til medlemmerne:

”Vi står også næste år overfor udskiftning i bestyrelsen, da jeg stopper som formand, og Jeff stopper som næstformand. Tak om du vil overveje om det er dig som skal træde ind i bestyrelsen, om du kender en der skal have et prik på skulderen, og om I alle vil bede med for denne proces,” sagde hun.

Vigtige dokumenter

  1. Revideret årsregnskab for 2019
  2. Referat af generalforsamling 2020
  3. Formandsberetning 2020