Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Krigens love

Hans Holmsgaard Julius Posseltsvej 3A, 13.6, Nørresundby, Danmark

  Torben Andersen holder oplæg om krigens love. Alle er velkomne; men af hensyn til det praktiske bedes man tilmelde sig på tlf. 40 61 82 57 eller på mail: hans.holmsgaard@gmail.com.

Idehistorie og videnskabsteori i molekylærbiologien

Hans Holmsgaard Julius Posseltsvej 3A, 13.6, Nørresundby, Danmark

Ole Stibolt kommer med et oplæg om: Idehistorie og videnskabsteori i molekylærbiologien. Han berører følgende temaer: DNA molekylet Evolutionen Tidsperspektivering Genetisk variation Meiosen Rkombination Speciation Alle er velkomne; men af hensyn til det praktiske bedes man tilmelde sig på tlf.... Read More