Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Verdenskongressen cementerede det globale fællesskab i ICMDA

I Arusha var der i nogle få dage en mosaik af kulturer, da ICMDA 2023 samlede 1022 deltagere fra 107 lande. Begivenheden er en levende hyldest til 60 års vækst og det vigtige samarbejde, der definerer ICMDA.

Tekst: Anne Bodilsen og Heidi Christensen

Foto: ICDMA og Heidi Christensen

I anledning af ICMDAs 60-års jubilæum, som startede med blot 6 medlemslande i 1963 (Danmark tilsluttede sig i 1966), er det enestående at se organisationen vokse til 107 lande. Ved generalforsamlingen under verdenskongressen blev de stolte 23 nye medlemslande præsenteret. Begivenheden blev fejret med en højtidelighed, hvor inspirerende historier om de nationale grupper blev delt, og diplomoverrækkelse fandt sted.

Foto: ICMDA

Peter Saunders fortalte om et væld af forskelligartede aktiviteter, som ICMDA driver med støtte fra medlemslandene:

I løbet af 2023 har ICMDA udgivet webinarer, som har været en kilde til viden siden COVID-19’s indtræden – 158 webinarer er det foreløbigt blevet til inden for områder som træning af frivillige, bioetik og global sundhed.

Foto: ICMDA

Derudover har over 1200 fra mere end 100 forskellige lande deltaget i udviklingen af træningsforløb af programmet for diplom i almen medicin. Det har hidtil kun kørt på engelsk, men et bemærkelsesværdigt fremskridt inkluderer også oversættelsen til russisk, fransk og spansk.

ICMDA har ikke blot stået som vidne til globale udfordringer, men har også bidraget aktivt, såsom at indsamle hjælp til krigens ofre i Ukraine. Mere end 100 lastbiler med udstyr er blevet sendt afsted, mens bønnehæfter med personlige bønner og takkeemner fra medlemslandene og “Doctors Life Support” er blevet udgivet. DLS5, den seneste udgave, forventes at blive oversat til hele ni sprog i år. Andagtsbogen vil naturligvis kunne købes under årsmødet i oktober.

ICMDA har 68 dedikerede feltarbejdere spredt ud over 50 lande; deres arbejde tilpasses efter de lokale og med regionale behov. Disse feltarbejdere faciliterer konferencer, støtter lokale grupper, fasciliterer kontakter mm.

Yderst til venstre ses med lyserødt hårbånd den ene af denne artikels to forfattere, Anne Bodilsen. Foto: ICMDA

Danmark var stærkt repræsenteret med en gruppe på 18 deltagere. Lovsang, seminarer og foredrag berigede vores oplevelse. Glæden ved fællesskabet blev oplevet både inden for den danske gruppe og på tværs af regioner og lande.

Udover en givende konference benyttede vi lejligheden til ferieoplevelser. Fra safarier og badeferier til ophold i klostre og Kilimanjaro-bestigning spændte aktiviteterne vidt og bredt.

Oplevelserne vil blive uddybet på det kommende årsmøde; det glæder vi os til.