Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Tag: vacciner

Nyt fra den europæiske ICMDA-etikgruppe

I starten af december mødtes en flok fra Sverige, Finland, Tyskland, UK og Danmark igen online til drøftelse af etiske problemstillinger.