Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Tag: Sverige

Samvittighedsfrihed i Sverige?

Sveriges kristne lægeforening er af foreningen Kvinnliga läkares förening blevet kritiseret for at fremhæve samvittighedsfriheden i spørgsmålet om abort. Læs kritikken, som blev fremført i Läkarförbundet tidsskrift, Läkartidningen: Aborträtten måste försvaras. Læs gensvaret fra Kristna läkare och medicinstuderande… Read More