Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Sæt kryds: næste årsmøde er i september 2021

Vi er glade for at fortælle, at læge og førsteamanuensis Morten Magelssen fra Senter for medisinsk etikk i Oslo har sagt ja til at komme og holde to foredrag om lørdagen på vores årsmøde til næste år. Årsmødet… Read More

Morten Magelssen taler på Kristelig Lægeforenings årsmøde den 24.-25. september 2021

Vi er glade for at fortælle, at læge og førsteamanuensis Morten Magelssen fra Senter for medisinsk etikk i Oslo har sagt ja til at komme og holde to foredrag om lørdagen på vores årsmøde til næste år. Årsmødet er placeret fredag den 24. september sidst på eftermiddagen til lørdag den 25. september først på aftenen på Dalum Landbrugsskole, Odense.

Dermed vil programmet i høj grad komme til at ligne det, vi havde planlagt for 2020-årsmødet, som måtte aflyses på grund af den tiltagende coronasmitte. Emnerne for nordmandens foredrag er henholdsvis prioriteringer i sundhedsvæsenet og etik ved livets begyndelse.

Fik du læst Morten Magelssens artikel i Serpens Aeneus, som udkom i maj 2020? Den kan læses her: Er det etisk for læger at prioritere?

På Morten Magelssens hjemmeside kan man blandt andet læse om hans interesseområder som etikforsker samt hans tanker om kristen bioetik. Se bioetikk.no