Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Provokeret abort bliver nu tilladt frem til 18. graviditetsuge

Et bredt flertal i Folketinget har aftalt en ændring i lovgivningen om provokeret abort, så grænsen ændres fra 12. til 18. graviditetsuge med virkning fra 1. juni 2025.

Kvindens autonomi og en utidssvarende lovgivning har været hovedargumenter i debatten forud for ændringen. Som forventet har fosterets værdi og dermed rettigheder kun været nævnt sporadisk. Sundhedsministeren fremhæver selv argumentet om, at den 51 år gamle lov krævede en revidering, som meget tungtvejende.

”Det er skræmmende, at det er disse argumenter, der får lov til at være loddet på vægtskålen,” mener Ida Guldberg, Kristelig Lægeforenings formand. 

”For hvad sker der næste gang, man oplever, at loven virker forældet? Eller når næste generation af kvinder begynder at undre sig over, hvorfor de kun har ret til at bestemme over deres egen graviditet i de første 18 uger?”

”Det er at gøre vold på menneskets eksistensgrundlag, hvis livet kun har værdi, hvis andre synes, at det har værdi,” slår hun fast.

Følgevirkninger for både gravide og sundhedspersonaler

Som Kristelig Lægeforening tidligere har udtalt i forbindelse med debatten om ændringen af lovgivningen, er vi i også bekymrede for, hvilke andre følger den nye abortgrænsen vil få.

En væsentlig bekymring er, at aborterede fostre fra 15. uge kan vise livstegn. Hvad vil det gøre både ved sundhedspersonaler og kvinderne? Et foster, der viser livstegn, skal registreres, tildeles CPR-nummer mv. Kvinden bliver dermed registreret som forælder til et dødt barn.

Sundhedspersonale kan afslå at medvirke til abort jvf lovgivningen. En anden bekymring er derfor, om den fremrykkede abortgrænse får flere læger og sygeplejersker til at benytte sig af retten til ikke at medvirke til abort? Og i givet fald, hvilken betydning vil det få for kvinder, der ønsker senaborter, hvis de oplever ventetid og mangel på kvalificeret personale?

Kunne man desuden forestille sig, at sundhedspersonaler risikerer større pres for at medvirke ved senaborter og derved kommer i konflikt med deres overbevisning og samvittighed?

Det er ikke til at vide, hvad der sker i fremtiden. Men den fortsatte og nu udvidede disrespekt for livets begyndelse er ikke gode nyheder.