Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Patienter midt i en livsomvæltning har behov for åndelig omsorg – men hvordan?

Læs om, hvilke tanker det satte i gang hos Birgit Kyndesen Skovbjerg at deltage i Dansk Kristelig Sygeplejeforenings korte web-seminar med overskriften ”Hvad er egentlig Åndelig Omsorg?”. Webinaret var en forsmag på et længere kursusforløb, som foreningen nu… Read More

Læs om, hvilke tanker det satte i gang hos Birgit Kyndesen Skovbjerg at deltage i Dansk Kristelig Sygeplejeforenings korte web-seminar med overskriften ”Hvad er egentlig Åndelig Omsorg?”. Webinaret var en forsmag på et længere kursusforløb, som foreningen nu udbyder for sundhedsfaglige.

Af Birgit Kyndesen Skovbjerg

Birgit Kyndesen Skovbjerg

Det er i mødet med tilværelsens grundvilkår, at vi som mennesker kan føle os allermest fortabte og ensomme. Når for eksempel svær sygdom hos os selv eller vores nærmeste rammer – og dermed påtvinger os at se vores egen dødelighed i øjnene. Det kan fylde os med meningsløshed, angst, skam, skyld eller vrede.

Mange danskere kan imidlertid i den situation opleve at komme til kort i forhold til at have et sprog for det eksistentielle og trosmæssige. Dette skyldes ikke mindst, at vi i den sekulariserede verden vanligvis holder krop og ånd skarpt adskilte, og at det åndelige for de fleste er en privat sag. I mødet med de eksistentielle og trosmæssige kriser har vi da mere end nogensinde behov for, at nogen kan møde os, turde være i dem sammen med os og hjælpe os til at sætte ord på det svære.

Den 27. januar deltog undertegnede i et webinar afholdt af Annette Langdahl, som er udviklingskonsulent i Dansk Kristelig Sygeplejeforening (DKS). Annettes livslange mission er at styrke sundhedsfaglige til at indgå i disse eksistentielle møder med patienterne og vise dem, at vi er villige til at gå med dem et stykke af vejen. Selvom vi ikke kan tage deres lidelse på os, kan vi med vores nærvær vise dem, at de ikke er alene.

Åndelig omsorg rummer elementer af både det religiøse og det eksistentielle. Den må tage sit udgangspunkt i det, hver enkelt patient bringer med sig, og den måde, hver enkelt finder eksistentiel mening på. Da kan man spørge patienten, hvad der er det vigtigste for ham eller hende i den pågældende situation, og hvordan man bedst kan hjælpe.

Kursus med stor relevans
DKS afholder kursusforløb, som er åbne for alle sundhedsfaglige. Her er noget af det helt centrale at reflektere over egen praksis og at blive bevidst om, at en af de største barrierer er vores egen manglende frimodighed. For at kunne være nærværende og frimodig i den åndelige omsorg for patienten, må vi som sundhedsfaglige være opmærksomme på det, vi selv bringer med ind i rummet, idet vi må kende os selv og vores egne signaler.

Der lægges op til, at kurserne i høj grad vil tage udgangspunkt i konkrete, kliniske cases og desuden inkludere praktiske øvelser – både i forhold til samtaleteknik og i forhold til at få reflekteret over egen praksis. Derudover vil man blandt andet også komme mere konkret ind på den religiøse omsorg, herunder også til forskellige trosretninger.

Selvom DKS’ kurser primært tager udgangspunkt i den sygeplejefaglige tilgang, har emnet ligeledes den største relevans for alle læger, der i deres daglige virke møder patienter midt i livsomvæltende begivenheder – hvor der er behov for åndelig omsorg.

Kurset Åndelig omsorg i praksis er opbygget af moduler med undervisning over tre onsdage: den 24. marts, den 21. april og den 12. maj, alle dage kl. 9.30-15.00. Læs mere om det her