Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Nyt kursus i åndelig omsorg

Dansk Kristelig Sygeplejeforening har udviklet kurset Åndelig omsorg i praksis. I foråret 2021 vil det på grund af corona-smitten blive udbudt helt eller delvist på online-basis, og som en slags smagsprøve kan man i februar deltage i et… Read More

Dansk Kristelig Sygeplejeforening har udviklet kurset Åndelig omsorg i praksis. I foråret 2021 vil det på grund af corona-smitten blive udbudt helt eller delvist på online-basis, og som en slags smagsprøve kan man i februar deltage i et kortere aften-webinar om emnet. Desuden afholder foreningen til maj en særskilt temadag om religiøs omsorg.

Forskning i patienters åndelige og eksistentielle behov viser blandt andet, at åndelig omsorg kan lindre både fysiske, psykiske smerter og hjælpe den enkelte med at klare sin situation. På den baggrund fremhæver Dansk Kristelig Sygeplejeforening (DKS) vigtigheden af, at åndelig omsorg er en del af den grundlæggende pleje for alle patienter uanset deres diagnose, alder eller religiøse baggrund.

Kursets formål er derfor at styrke deltagernes kompetencer til at yde åndelig og eksistentiel omsorg ved blandt andet at være nærværende, empatisk og lyttende og at ”styrke opmærksomheden på patienternes religiøse sprog og eksistentielle signaler samt vigtigheden af troen som ressource for både patient og personale”.

Åndelig omsorg i praksis er opbygget af moduler med undervisning over tre onsdage: den 24. marts, den 21. april og den 12. maj, alle dage kl. 9.30-15.00.

Der vil blive arbejdet med aktuelle teorier, blandt andet trafiklysmodellen, eksistentiel kommunikation, eksistenslaboratorium og den filosofiske samtale. Imellem modulerne er der øvelser og studier i egen praksis, og der er materialer til forberedelse i form af undervisningsfilm og litteratur med tilhørende opgaver.

Kursuslederen er Annette Langdahl, som er udviklingskonsulent i DKS. De øvrige undervisere er Rita Nielsen, Grete Schärfe og Vibeke Østergaard Steenfeldt. Ud over deres oprindelige uddannelser som sygeplejersker har de alle fire stærke faglige og erfaringsmæssige kompetencer til at undervise på dette kursus.

Annette Langdahl fortæller, at kurset som udgangspunkt er udviklet til sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter og social-og sundhedshjælpere, men at det sagtens kan bruges af alle, der arbejder inden for sundhedssektoren, og det kan tilpasses i forhold til de aktuelle deltagere, så alle perspektiver kommer i spil.

Hun oplyser også, at man som læge for 150 kr. årligt kan blive støttemedlem af DKS og dermed få kurset til 2300 kr. i stedet for 3000 kr., som det ellers koster for ikke-medlemmer. Tilmeldingsfristen er den 15. marts.

Man kan læse mere og finde link til tilmelding på Dansk Kristelig Sygeplejeforenings hjemmeside. Samme sted kan man orientere sig om et gratis webinar onsdag den 27. januar, hvor Annette Langdahl vil holde oplæg om nye tendenser inden for åndelig omsorg og give forskellige bud på åndelig omsorg i praksis.

Og i forlængelse af forårets kursus arrangeres den 28. maj en selvstændig temadag om religiøs omsorg med forfatter og tidligere hospicesygeplejerske Rita Nielsen om underviser, hvilket der vil være nærmere info om senere.

Gå til præsentationen på dks-forum.dk