Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Nyt fra den europæiske ICMDA-etikgruppe

I starten af december mødtes en flok fra Sverige, Finland, Tyskland, UK og Danmark igen online til drøftelse af etiske problemstillinger.

Af Anne Bodilsen

Eutanasi i Finland
I Finland har man i kølvandet på en afstemning i parlamentet, hvor der blev stemt nej til lovliggørelse af eutanasi, nedsat et ekspertudvalg til at arbejde videre med, hvordan man forbedre forholdene for patienter ved livets afslutning. Udvalget er netop kommet med en rapport med forslag til forbedring af palliativ behandling. Desværre var ekspertudvalget meget uenige om holdningen til eutanasi, og rapporten fremstår derfor positiv overfor eutanasi og uden klar drøftelse af etikken bag.

Der er to finske læger med tilknytning til den finske KLF med i ekspertgruppen – bed om visdom for dem i det fortsatte arbejde.

Rapporten kan læses her

Eutanasi i UK
I England og Skotland er man stærkt bekymrede over den både folkelige og regeringsmæssige opbakning til eutanasi, og i øjeblikket arbejdes der på lovforslag, der skal lovliggøre det. Læs mere om arbejdet, og bed for de britiske læger der kæmper imod: ourdutyofcare.org.uk/

I UK er der heldigvis også en stor gruppe parlamentsmedlemmer som er pro-life, og de har på dyingwell.co.uk samlet en række gribende og rørende historier om mennesker, der har haft eutanasi helt tæt på.

Svar på vaccine-skepsis
Som i Danmark har man også i kirkemiljøer rundt om i Europa drøftet, hvorvidt det er etisk forsvarligt at bruge covid-vaccine. Sidste forår blev bekymringen rejst af blandt andet Retten til liv, og en gruppe kristne læger sendte et svar, hvor brugen af vaccinen etisk forsvares, uden at det betyder, at man er tilhænger af abort. Lignende statements og drøftelser kan findes her:

Mere god inspiration
Slutteligt blev oplevelser fra sensommerens konference i Gøteborg delt. Alle foredrag er tilgængelige online. Læs her.