Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Ny bog om organdonation: formodet samtykke vil tilgodese de etiske dilemmaer bedre

Andreas AlbertsenOrgandonation – og behovet for en ny modelAarhus Universitetsforlag 2020152 siderFysisk bog med e-bog: 200 kr.E-bog: 130 kr.Via unipress.dk Organdonation er fortsat et sundhedsetisk emne, som byder på en del dilemmaer. Det kan man forsikre sig om… Read More

Andreas Albertsen
Organdonation – og behovet for en ny model
Aarhus Universitetsforlag 2020
152 sider
Fysisk bog med e-bog: 200 kr.
E-bog: 130 kr.
Via unipress.dk

Organdonation er fortsat et sundhedsetisk emne, som byder på en del dilemmaer. Det kan man forsikre sig om med en ny bog af ph.d. i statskundskab Andreas Albertsen udgivet på Aarhus Universitetsforlag. Bogen er et resultat af blandt andet forfatterens postdoc-studier, som tager afsæt i manglen på organdonorer i Danmark, hvor der hvert år er adskillige patienter, som dør, mens de venter på at modtage et organ. Samtidig har kun omkring hver fjerde voksne dansker registreret sin stillingtagen i donorregistret.

Formålet med bogen er at kvalificere debatten om en løsning på problemet. Bogen beskæftiger sig blandt andet med de etiske implikationer, der vil ligge i at bevæge sig fra den nuværende danske model med informeret samtykke til en ”opt-out-model” med formodet samtykke, som man i de senere år har indført i blandt andet Storbritannien og Holland. Der er også et kapitel om de pårørendes rolle.

Formanden for Det Etiske Råd, ledende overlæge og professor Anne-Marie Axø Gerdes, roser bogen i en anmeldelse i Ugeskriftet:

”Bogen udfolder de forskellige samtykkemodeller nuanceret og reflekterende, og forfatteren foreslår, at informeret samtykke kaldes aktivt tilvalg, mens formodet samtykke kaldes aktivt fravalg. Der er et kapitel om prioritetsregler, som f.eks. omfatter, at registrerede organdonorer kommer forrest på ventelisten, hvis de selv får brug for organtransplantation. Dette er langt mere kompliceret, end man umiddelbart skulle tro,” skriver Anne-Marie Axø Gerdes og konkluderer senere:

”Forfatteren leder læseren gennem disse vanskelige emner og argumenterer for, at aktivt fravalg er den model, der bedst tilgodeser de mange etiske og samfundsmæssige dilemmaer.”

I øvrigt meldte Sundhedsstyrelsen i forbindelse med organdonationsdagen den 10. oktober ud, at 2020 allerede nu kan betegnes som et rekordår for organdonation i Danmark – med 104 afdøde organdonorer i årets tre første kvartaler.

Links