Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Nekrolog: Torben Roulund er død, 88 år

Torben Roulunds barndomsdrøm var at blive lægemissionær. Det blev han i Burundi. I KLF blev han kendt for sine fortællinger fra missionsmarken og sin dybe tro, skriver Hans Holmsgaard i dette mindeord.

Torben Roulund blev født i Odense i 1934. Allerede som 12-årig vidste han, at han skulle være missionær i Afrika, og han valgte derfor af samme grund at blive læge.

Efter medicinsk embedseksamen og tropemedicinsk kursus i Belgien rejste han i 1962 sammen med sin kone Rita og deres kun 6 uger gamle søn til Burundi, hvor han kom til at gøre tjeneste ved Baptistmissionens hospital i Musema. De fik her datteren Mette, som led af en dødelig blødersygdom. Sygdommen nødvendiggjorde fra 1965 et hjemmeophold, hvorunder Mette døde kun 3 år gammel.

I 1967 rejste familien tilbage til Burundi; men tjenesten blev brat afsluttet p. g. a. borgerkrigen. Torben blev i 1972 under dramatiske omstændigheder anholdt og fængslet og beskyldt for at have ”startet krigen”. Ved hjælp af ambassaden blev han dog løsladt og udvist af landet for bestandig.

Efter hjemkomsten rejste han rundt i menighederne i et halvt år, inden han sammen med familien slog sig ned i Viborg. Torben og Rita var her gennem mange år blandt de bærende kræfter i Viborg Baptistmenighed. Efter et par års ansættelse på forskellige afdelinger på Viborg sygehus gik han i praksis i Lægehuset i Højslev, hvor han var frem til sin pensionering. Han arbejdede her blandt andet sammen med Jørgen Grønbæk og Torben Poulsen.

Fra 1992 og fem år frem var han formand for Batistkirken i Danmark. Herudover var han gennem en årrække lægekonsulent ved Baptistsamfundets Ydremission.

I Kristelig Lægeforening kender vi Torben fra årsmøder, hvor han fortalte fra missionsmarken, fra regionale møder – blandt andet i Viborg, hvor han fungerede som præst ved altergangsgudstjeneste og endelig som et skattet medlem af Lokalgruppen for Kristne Læger i Nordvestjylland.

Torben var aldrig bange for at fortælle, hvad hans tro på Gud betød for ham både i hans arbejde som læge og i hans personlige liv. Han var dybt rodfæstet i sin tro og kom med mange personlige bidrag herom i samtaler og diskussioner. Samtidig var han stilfærdig og ydmyg.

På den måde står han som et forbillede for både nuværende og fremtidige kristne læger.

Torben efterlader sig hustruen Rita, fire børn, svigerbørn og børnebørn.

Æret være Torben Roulunds minde

5. april 1934 – 29. september 2022

Hans Holmsgaard