Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Nekrolog: Arne Skipper er død, 81 år

En markant og farverig skikkelse i Kristelig Lægeforening er ikke længere blandt os.

Arne Skipper blev født på Frederiksberg. Efter lægevidenskabelig embedseksamen i 1968 specialiserede han sig i kirurgi på jyske og fynske sygehuse. Efter speciallægeanerkendelsen i 1979 arbejdede Skipper (som han blev kaldt i daglig tale) ved sygehusene i Odense og Nyborg.

I 1992 blev Skipper overlæge i Forsvaret, og i den sammenhæng gjorde han tjeneste ved de danske styrker i det tidligere Jugoslavien. Her blev han udsat for nogle voldsomme oplevelser, som forårsagede PTSD, men han var åben om sine problemer og fortalte bl.a. om dem ved et årsmøde.

Det er vel omkring 45 år siden, jeg første gang mødte Skipper – til et årsmøde i Kristelig Lægeforening, og man kunne ikke undgå at blive smittet af hans humør og engagement. De første år havde han sin trompet med, og på bedste militære vis blæste han reveillen om morgenen. Så var dagen begyndt! Og han var aktiv dagen igennem, som mødeleder, som inspirator for os unge – og det var en selvfølge, at han styrede festaftenen om lørdagen.

Skipper beklædte flere forskellige poster i bestyrelsen; som sekretær, som redaktør af ”Lille Blad” og på et senere tidspunkt af Serpens Aeneus. I perioden 1987-1994 var han formand for Kristelig Lægeforening. Næsten sammenfaldende hermed (1986-1995) var Skipper medlem af eksekutivkomitéen for ICMDA, og han deltog også i nogle af ICMDA’s verdenskongresser.

Hans hjerte i det internationale arbejde lå dog i Østeuropa, og han var leder af flere transporter med humanitær hjælp til nødlidende i Polen i 1980’erne. Kort før murens fald i 1989 deltog to østtyske kristne læger i KLF’s årsmøde. Skipper havde mødt dem tidligere, og de fortalte meget gribende om situationen i deres hjemland.

Sammen med tre andre medlemmer af Kristelig Lægeforening, Asger Bindslev, Johs. G. Andersen og Herman Rendtorff arbejdede Arne Skipper med en omfattende beskrivelse af sygdomsbilleder i Bibelen, men desværre kom det aldrig til en udgivelse af deres store arbejde.

Skipper var aktiv på mange fronter og havde evnen til at få nye idéer og sætte ting i gang. Han var medlem af det lokale menighedsråd, en flittig kirkegænger, og salmebogen var en tro følgesvend. Endvidere sad han i Odense Byråd i flere perioder. Han var desuden med i en arbejdsgruppe, der tog initiativ til at starte et hospice i Odense.

Et aktivt liv her på jorden er forbi.

Skipper efterlader sig hustruen Lis, med hvem han var gift i 57 år, fire børn samt børnebørn.

Æret være Arne Skippers minde!

26. december 1940 – 25. juli 2022

Kristian Kristensen