Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Morten Bangsgaard satte ord på de blinde punkter i debatten om abort og rugmoderskab

FOTOREPORTAGE. – Det er en unik oplevelse at blive gravid. Det er et under, fastslog Morten Bangsgaard for knap 25 tilhørere ved Kristelig Lægeforenings vintermøde i København.

Hvad er et menneskeliv?

Spørgsmålet løber som en understrøm i debatten om abort og rugmoderskab. Hvor det i debatten om abort støder sammen med argumenter om kvinders ret til at bestemme over egen krop, støder det i debatten om rugmoderskab sammen med argumenter om ret til at få børn.

I begge diskussioner støder spørgsmålet på grund, hvis debatten drejes ind på, om moderne mennesker er blevet for forvent med at kunne designe tilværelsen, forklarede debattør Morten Bangsgaard, som gæstede Kristelig Lægeforenings vintermøde.

Omkring 25 havde taget imod invitationen til at høre Morten Bangsgaards oplæg og fundet vej til Nazaret Kirke på Østerbro.

Eftermiddagen begyndte med Erling Tobiassens salme “Jeg er i Herrens hænder”.

Om jeg i dybe dale
må gå den tunge vej,
fra Himlens høje sale
hans øje følger mig.

Derefter stod Mogens Nissen for at introducere Morten Bangsgaard, om hans fortid i Det Konservative Folkeparti og i it-branchen, om hans nutid som teologistuderende, medlem af Etisk Råd og debattør. Og ikke mindst om den krise, Bangsgaard oplevede, da han mistede sin kone.

Morten Bangsgaard kom vidt omkring i sit indlæg om abort og rugmoderskab. Han konstaterede blandt andet, at kvinders autonomi er det dominerende i debatten om abort – et argument, som i øvrigt er helt fraværende, når det handler om rugmoderskab. Når det gælder abort, oplevede han, at der er for nemt at lukke debatten ved henvise til kvinders autonomi – og at for få problematiserer det. Han efterlyste, at flere interesserer sig for det ansvar, og at man har forståelse for, at et uønsket barn sagtens kan få et rigt liv.

Morten Bangsgaard undrer sig over, at det er de intenderede forældres behov, der bliver styrende i debatten om rugmoderskab. Når han hører, at surrogatmoderen omtales som en graviditetsvært, spørger han, om det vitterligt er udtryk for et moderne kvindesyn?

Diskussions- og spørgelysten var stor under Morten Bangsgaard knap to timer lange foredrag. Noget, som han værdsatte. For han ønskede ikke at komme med alle svarene, for samtalen om etik optager ham meget.

Læs en længere reportage fra vintermødet i Serpens Aeneus, der udkommer medio maj – og udsendes til alle medlemmer af Kristelig Lægeforening.