Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Luthers guide til en morgen- og aftenbøn

Det opleves nok svært i en travl hverdag at få tid til en andagt. Der findes dog en mængde redskaber til det. Den mest enkle er nok Martin Luthers guide til en morgen- og aftenbøn.

Morgenbøn

Om morgenen, når du står op, skal du gøre det hellige korses tegn for dig og sige:

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Derefter kan du knælende eller stående bekende troen og bede Fadervor; hvis du vil, kan du også bede denne bøn:

Jeg takker dig, min himmelske Fader, ved Jesus Kristus, din elskede Søn, fordi du denne nat har bevaret mig fra al skade og fare. Jeg beder dig, at du også denne dag vil bevare mig fra synd og alt ondt, så min gerning og mit liv må behage dig; for jeg betror mig med legeme og sjæl og alt i dine hænder. Lad din hellige engel være med mig, så den onde fjende ikke skal få magt over mig. Amen.

Gå derpå glad til din gerning.

Aftenbøn

Om aftenen, før du går i seng, skal du gøre det hellige korses tegn for dig og sige:

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Derefter kan du knælende eller stående bekende troen og bede Fadervor; hvis du vil, kan du også bede denne bøn:

Jeg takker dig, min himmelske Fader, ved Jesus Kristus, din elskede Søn, fordi du i dag nådigt har bevaret mig. Jeg beder dig, at du vil tilgive mig alle mine synder, hvorved jeg har gjort uret, og at du i nat nådig vil bevare mig; for jeg betror mig med legeme og sjæl og alt i dine hænder. Lad din hellige engel være med mig, så den onde fjende ikke skal få magt over mig. Amen.

Læg dig derpå stille og roligt til at sove.