Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Læger og præster kan lære af hinanden

Mandag den 19. september tager Syddansk Universitet og Folkekirkens Undervisnings- og Videnscenter hul på en serie af dage om åndelig omsorg.

Når sygdom og ulykker rammer, rejser det en række eksistentielle spørgsmål, som både læger og præster møder. Derfor skal de to faggrupper over de næste tre år mødes og udveksle erfaringer og viden.

Bag projektet står Forskningsgruppen for eksistentiel og åndelig omsorg ved Syddansk Universitet og Folkekirkens Undervisnings- og Videnscenter, der samarbejder om et udviklings- og forskningsprojekt i Kolding mellem almen praksis og sognepræster

Partnerskabet vil indkalde interesserede til halvårlige seminarer og internatkurser. Det første seminar foregår mandag den 19. september. Her er professor ved Institute of Divinity and Religious Studies, universitetet i Aberdeen, John Swinton hovedtaler med foredrag om spirituelle oplevelsers betydning og om, hvordan læger og præster samarbejder i Skotland

Ud over John Swinton medvirker professor i åndelig omsorg, teologen Niels Christian Hvidt og fra forskningsgruppen forfatter og sognepræst Lone Vesterdal og praktiserende læge Inger Uldall Juhl. Tilmeldingen skal foregå via Folkekirkens Undervisnings- og Videnscenter senest den 1. september. Læs mere om programmet på centrets hjemmeside.