Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Læge Kirsten Marie Vestergaard er død

Af Karen Borgbjerg og Tinne Hornstrup Kirsten blev født i Skjern som den ældste af tre søskende den 23. december 1946. Hun døde den 26. november 2020 og efterlader sig en bror. Kirsten blev cand.med. fra Aarhus Universitet… Read More

Kirsten Vestergaard 1946-2020

Af Karen Borgbjerg og Tinne Hornstrup

Kirsten blev født i Skjern som den ældste af tre søskende den 23. december 1946. Hun døde den 26. november 2020 og efterlader sig en bror.

Kirsten blev cand.med. fra Aarhus Universitet i 1974. Derefter var hun i en årrække ansat ved forskellige kirurgiske afdelinger i Aalborg. På Neurokirurgisk afdeling fik hun øje for folk med hjerne- og nerveskader. En årrække var hun ansat på Neurorehabiliteringen ved Neurocentret i Hammel og har også været på Paraplegi-afdelingen i Viborg.

Hun var aldrig karriere bevidst, men altid var hun der for patienten. Hun var pertentlig og omhyggelig med alt, hvad hun foretog sig. Hendes omsorg strakte sig også til kolleger og andre. Desværre betød sygdom, at hun havde en del huller i sine ansættelser og ikke havde kræfter eller lyst til at kæmpe med systemet om plads i karriereræset.

I Kristelig Lægeforenings regi har Kirsten udvist stor trofasthed. Som student var hun aktivt med i medicinerkredsen i Aarhus. Hun var trofast til hospitalssangen, hvor hun ofte sad ved klaveret. Som nyuddannet læge tog hun en tørn i KLF´s bestyrelse og besad posten som sekretær i en årrække. Efterfølgende er hun forblevet trofast deltager i møderne så langt som helbredet har tilladt hende det. Ligeledes har hun opfordret andre til at være aktivt med i foreningens arbejde, således inviterede hun en udenlandsk stud.med. med til årsmødet, sørgede for transport og betalte for hendes ophold!

Kirsten har deltaget i mange Nordiske møder, og optrådt i H.C. Andersen-eventyr under ledelse af Skipper og Johs. G. Andersen. På en tur til Savonlinna i Finland besluttede hun kvikt at tage videre til Estland, dels for at se landet, men også fordi hun havde fået kontakt til estiske læger på mødet og gerne ville udbygge det bekendtskab og opleve estiske lægers forhold. Internationalt har hun deltaget i ICMDA-møder i Davos i Schweitz og i Bangalore i Indien.

Når Kirsten ellers havde det godt, var hun varmt og levende interesseret i sine medmennesker. I Aalborg engagerede hun sig i kirkeligt børnearbejde ud fra Margrethekirken. I Aarhus var hun en årrække medlem af menighedsrådet i Skjoldhøj Kirke. Hun var musikalsk og sang en overgang i kor. Kunst havde også hendes interesse. Mange rejser har hun foretaget sammen med folk fra menigheden i Skjoldhøj eller med Kulturrejser. Hendes interesse i rejser var baseret på at møde lokale mennesker og høre om deres tilværelse. Kirsten besøgte nogle af de steder, hvor mange danske lægemissionærer har arbejdet, f.eks. Vadathorasalur i Sydindien, hos Tinne i Numan i Nigeria, og Nyakahanga HSospital i Tanzania.

De seneste år har været præget af sygdom. Lyset i den tid har været familien. Chris og Anette og deres fire børn og børnebørnene. Lyset kunne fortsat tændes i Kirstens øjne, når hun fortalte om dem.

I hele hendes liv har hendes tro båret hende.

Ære være Kirstens minde.