Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Kristelig Lægeforening har fået en ny bestyrelse

Ved KLFs landsmøde fik foreningen en ny bestyrelse. Den består af fra venstre: Adam Nissen, Heidi Dahl Christensen, Tobias Skou Kjøller (suppleant), Ida Guldberg, Peter Bank Pedersen, Karen Nielsen (ikke en del af bestyrelsen, men kasserer), Tobias Nissen og Mai Froberg Sørensen.

Ved generalforsamlingen udtrådte Jakob Ørskov og Birgit Kyndesen Skovbjerg af bestyrelsen.

Ida Guldberg blev genvalgt som formand.