Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

KLF har fået ny redaktør

Stefan Vase afløser Filip Graugaard Esmarch som redaktør i Kristelig Lægeforening.

1. februar begyndte Stefan Vase (39) som ny redaktør i Kristelig Lægeforening. Han afløser Filip Graugaard Esmarch, som stopper ved udgangen af februar.

Noget af det, som Stefan Vase kommer til at arbejde med i KLF, er at skrive nyheder til kristeliglaegeforening.dk, opdatere Facebook-siden, være redaktør på Serpens Aeneus og understøtte PR-udvalgets arbejde med at profilere Kristelig Lægeforening i medierne.

Stefan Vase er uddannet journalist fra Danmarks Journalist- og Mediehøjskole i Århus og er i øjeblikket ved at tage en master i teologi på Menighedsfakultetet. Ved siden af arbejdet i Kristelig Lægeforening er han redaktør i KLF, Kirke & Medier i en 80%-stilling.

Arbejdet i kirkelige og værdibaserede organisationer er ikke fremmed for ham: Stefan Vase har tidligere blandt andet været kommunikationschef i Kristelig Arbejdsgiverforening og kommunikationskonsulent i Danmarks Kirkelige Mediecenter.

Privat er han gift med Sara, far til tre og bosat ved Uldum. Hvis navnet Vase for nogle virker bekendt, skyldes det nok, at han er søn af Astrid Vase, som er medlem af Kristelig Lægeforening og har været praktiserende læge i Kolding i en årrække, og Niels Jørgen Vase, som for en del år siden var layouter på Serpens Aeneus, som Stefan som barn hjalp med at lægge girokort i.