Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Juridisk kønsskifte for børn risikerer at fremprovokere unødige identitetskriser

Et flertal af Det Etiske Råds medlemmer anbefaler i en ny udtalelse fra rådet, at aldersgrænsen for ændring af juridisk køn sænkes helt ned til 10-12-års alderen, og at det juridiske kønsskifte fra 15-års-alderen kan ske uden forældrenes… Read More

Et flertal af Det Etiske Råds medlemmer anbefaler i en ny udtalelse fra rådet, at aldersgrænsen for ændring af juridisk køn sænkes helt ned til 10-12-års alderen, og at det juridiske kønsskifte fra 15-års-alderen kan ske uden forældrenes samtykke.

Rådets flertal anbefaler også, at der indføres en undtagelsesvis dispensationsmulighed, ”hvor mindreårige ned til 6 år, som vurderes ubetvivleligt at lide af kønsdysfori, får adgang til ændring af juridisk køn”.

Blot et enkelt af rådets medlemmer, Morten Bangsgaard, anbefaler at fastholde den nuværende lovgivning på området, hvor man skal være fyldt 18 år for at ændre juridisk køn. Han påpeger, at der er stor forskel på, at samfundet udviser den fornødne rummelighed med hensyn til kønsroller og kønsidentitet, og så at tilbyde en ændring af det juridiske køn.

Morten Bangsgaards begrundelse er, at ”gevinsterne for et fåtal ved en eventuel lovændring, skal (…) holdes op mod samfundets bredere normer for køn, og hvad der er i alle børns interesse”, samtidig med, at ”et yderligere fokus på kønsidentitet risikerer at fremprovokere identitetskriser, som muligvis ikke ville være opstået på anden vis.”

Og som Morten Bangsgaard gør opmærksom på i udtalelsen, bør man værne om barnets åbne udvikling og undlade at gøre en mulig ændring af juridisk køn til en del af ansvaret ved at være barn:

”Børn og unges opbygning af egen kønsidentitet kan være en skrøbelig affære, og sammenlignet med kompleksiteterne i denne modningsproces, er det at skulle vælge mellem to køn en forsimpling af udfordringerne forbundet med kønsubehag.”

”Udtalelse om ændring af juridisk køn for mindreårige” kan læses her

SE OGSÅ: Kristeligt Dagblad mener: Kønsskifte for børn er vildspor (kræver login)