Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Julehilsen fra Kristelig Lægeforening

Læs julehilsnen 2022 fra Kristelig Lægeforenings formand, Ida Guldberg. GLÆDELIG JUL!

Under normale omstændigheder ville jeg skrive noget om den søde ventetid frem til jul. Men det er som om, at tiden frem til jul er mere tumultarisk, end vi ønsker. Og 2022 har som sådan været en blandet landhandel og budt på glæder såvel som uforudsigelige udfordringer; om det så har været af økonomisk, menneskelig eller politisk karakter.

Uvisheden har skiftet klæder fra coronamundbind og pandemiske bølger til flygtninge og finansielt stormvejr. Midt i uvisheden skinner julens varme lys og bringer et håb. For en frelser er født. Og det er på ingen måde uvist.

Må vi hver især finde rum og tid til refleksion midt i al julevirakken. Må vi hver især finde julens fred og håb midt i dagenes urolige tempo og uvishedens bølger. Jeg håber og beder om, at vi alle må opleve, at Gud går med, og at vi ikke er alene.

En dybtfølt tak til alle, som fortsat har KLF med i forbøn, og som har ydet økonomisk støtte til foreningen. Det betyder uendeligt meget!

Tusind tak til alle som havde mulighed for at deltage i foreningens aktiviteter i 2022. Det var skønt endelig at kunne gennemføre alle foreningens aktiviteter fysisk og især fejre KLF’s 125-års jubilæum ved et velbesøgt årsmøde i efteråret på Dalum Landbrugsskole. Vi havde nogle gode dage med mange gode oplæg og festligheder i relation til foreningens jubilæum. Sygeplejerske Annette Langdahl holdt et tankevækkende og uddybende oplæg om åndelig omsorg. Ønsker man Langdahls slides kan der rettes henvendelse til kasserer Karen Nielsen.
Jeg ser frem til at se jer igen til vores møder i 2023.

På bestyrelsen vegne ønsker jeg jer alle en hjertelig varm jul og et festligt nytår.

Ida Guldberg
formand for Kristelig Lægeforening