Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Internationalt: Kampen for at beskytte livet fortsætter

Den nordeuropæiske ICMDA-etikgruppe mødtes i midten af januar på Zoom til en opfølgning på tingenes tilstand rundt om i Europa. Fra både UK og Tyskland var der bekymrede miner.

Den nordeuropæiske ICMDA-etikgruppe mødtes i midten af januar på Zoom til en opfølgning på tingenes tilstand rundt om i Europa. Fra både UK og Tyskland var der bekymrede miner.

Af Anne Bodilsen

I Tyskland er den nye regering meget liberal, og assisteret dødshjælp er i praksis lovligt og desværre helt uden kontrol. Der er ingen information om, hvor mange der søger og benytter assisteret dødshjælp, og hvilke præparater der bruges.

I Storbritannien stemte den britiske lægeforenings medlemmer i september om at ændre foreningens officielle modstand mod legalisering af aktiv dødshjælp til en neutral holdning til eventuelle lovændringer, der tillader denne praksis. Lovforslag, der trækker i den retning, behandles i øjeblikket i parlamentet. Afstemningen i lægeforeningen resulterede i et ganske spinkelt flertal for et neutralt standpunkt, hvorfor det er muligt at bede om fornyet afstemning, hvilket modstanderne arbejder på at kunne gennemføre til september.

På samme vis arbejder pro life-engagerede på at forhale forhandlingerne i parlamentet, således at der ikke stemmes før næste parlamentsvalg. Såfremt det lykkes, skal man nemlig starte helt forfra med de nyvalgte parlamentsmedlemmer.

Finland: fortæl budskabet om den gode livsafslutning
I Finland arbejder Kalle Mäki utrætteligt for at fremme pro life-sagen. Han sendte følgende op til mødet:

”In Finland we have a popular Facebook forum for physicians, there are over 10.000 members. In the beginning of December there was a story of a man, who went to Schweiz to get physician assisted suicide there. In the story it was not told if the man had got or even looked after proper end-of-life care in a hospice or other palliative/end-of-life unit. It got some 350 supporters. I have found that there are several similar stories, but so few stories telling how good end-of-life care you can get.

So I decided to tell at the Facebook forum for physicians a good story about end-of-life care in Pirkanmaa Hospice, which is here in Tampere. I was for a few years in the board there. The story is attached here. It got 850 supporters, which is a very high number at that forum, and it got many positive comments, too. The opponents had difficulties to try to say something to support their view.”

Dejligt at høre de positive historier, og hvilken respons et Facebook-opslag kan få.

Nyt højaktuelt emne
Tak Gud for alle dem, der gør en kæmpe indsats for at beskytte retten til livet, og bed om styrke og visdom til dem.

På etikgruppens næste møde vil vi bl.a. drøfte xenotransplantation, som igen er højaktuelt, efter at det lykkes at indoperere et grisehjerte i et menneske for ganske nylig.

Et webinar udgivet af ICMDA om emnet kan findes på YouTube: Dr Trevor Stammers – Xenotransplantation – a solution to organ shortages?

Skulle der sidde interesserede medlemmer der har lyst at være med til møderne, er man meget velkommen til at kontakte Anne Bodilsen.


Flere links: Den britiske lægeforenings holdningsændring til assisteret selvmord: