Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Integritet og tro i arbejdslivet

Hele vores liv betyder noget for Gud – ikke kun den ”hellige” del. Hvad vi gør mandag til lørdag er nemlig lige så meget en del af Guds mission, som hvad vi gør om søndagen.

De indledende sætninger er oversat fra det formål, den engelske teolog Mark Greene har haft en stor del af sit arbejdsliv. Han var inviteret som hovedtaler på en konference i Danmark i marts med titlen: Integritet og tro i arbejdslivet.

Kristelig Lægeforening var repræsenteret med et par deltagere og en stand. Konferencen var arrangeret af Kristeligt Forbund for Studerende, Kristen Pædagogisk Institut og konsulenthuset Mental Touch.

Formålet var at stille skarpt på og erfaringsudveksle om, hvordan kristne kan agere i arbejdslivet med helhed og integritet, for kristen er man ikke kun om søndagen.

Konferencen var en blanding af oplæg fra Mark Greene, forfatter til flere bøger om emnet, paneldebat mellem en tidligere folketingspolitiker, en virksomhedsleder, en overlæge med flere. Der var også netværks-samtaler over kaffen og ved frokosten.

”Generelt var det en god dag, hvor vi havde håbet, at flere studerende havde været til stede, da vi særlig gerne ville i kontakt med dem via vores stand. Til gengæld fik vi snakket med repræsentanter fra foreninger, som har formål, der ikke ligger langt fra vores,” fortæller bestyrelsesmedlem Jonas Pedersen, som deltog i konferencen.

Hovedtaleren Mark Greene har i mere end 20 år været engageret i at udruste kristne til at gøre en forskel i hverdagslivet gennem The London Institute for Contemporary Christianity (LICC) .