Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Herman Rendtorff 1928-2021

Af Karen Nielsen Herman Rendtorff er død. En kæmpe i Kristelig Lægeforening har sagt farvel. Hermen Rendtorff blev født i Indien, hvor hans forældre var missionærer for DMS. Efter embedseksamen uddannede han sig i psykiatri, og efter overlægestillinger… Read More

Af Karen Nielsen

Herman Rendtorff er død. En kæmpe i Kristelig Lægeforening har sagt farvel.

Hermen Rendtorff blev født i Indien, hvor hans forældre var missionærer for DMS.

Efter embedseksamen uddannede han sig i psykiatri, og efter overlægestillinger i Glostrup og på Vejle Fjord kom han til Dianalund og Kolonien Filadelfia. Her var han leder af neurosehospitalet frem til sin pensionering.

Mit første minde om Herman var fra studentertiden, hvor medicinerkredsen var inviteret på weekend i Dianalund hos Herman og Aja. Vi fik set neurosehospitalet med den smukke kirke i skoven – Herman spillede på orglet, og vi så epilepsihospitalet. På hjemvejen ville vi alle være psykiatere!

Herman var altid aktiv i Kristelig Lægeforening og var formand for foreningen fra 1982 til 1987.

Han deltog i de nordiske møder og ICMDA-kongresserne i Stavanger og Durban.

Herman var aktiv i oprettelsen af pastoral-psykologiske seminarer mellem præster og læger på Filadelfia med arbejdet omkring sjælesorg.

Efter pensionering tog han fat på beskrivelse af sygdomsbilleder i Bibelen sammen med Johs. G Andersen, Arne Skipper og Asger Bindslev. Det blev til mange spændende foredrag, men desværre aldrig en fælles udgivelse.

Herman udgav i 2011 bogen: Om kristelig Lægeforening og Lægemission, og året efter: Sygdomsbilleder i Bibelen og om sjælesorg.

Herman deltog trofast i vores møder, så længe helbredet tillod det.

Herman efterlader sin hustru Aja, med hvem han var gift i 69 år. Herman blev 93 år.

Ære være hans minde.