Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Godt nyt: Nordic Meeting 2021 afholdes i august!

De svenske arrangører har nu bekræftet, at der den 12-15. august afholdes nordisk konference i Gøteborg under overskriften ”Faith in Medicine” og med henvisning til Johannesevangeliet kapitel 14: ”Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro… Read More

Andrzej Turkanik fra den kristne nonprofit-organisation Quo Vadis Institute er gennemgående taler under den nordiske konference.

De svenske arrangører har nu bekræftet, at der den 12-15. august afholdes nordisk konference i Gøteborg under overskriften ”Faith in Medicine” og med henvisning til Johannesevangeliet kapitel 14: ”Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig!”.

Der arbejdes på en hybridkonference med mulighed for at deltage enten fysisk i Gøteborg eller online. Såfremt corona-situationen umuliggør fysisk fremmøde, vil konference blive udelukkende online. Ind til videre håber arrangørerne dog på en løsning, hvor mange vil møde frem fysisk, også fra de øvrige lande. Mere praktisk info følger.

Arrangørerne hos Kristna Läkare och Medicinare i Sverige har netop offentliggjort en foreløbig programoversigt for konferencen.

Oversigten afslører, at der fra torsdag til lørdag vil være et fyldigt program om formiddagen. Alle tre formiddage begynder med andagt kl. 8 efterfulgt af morgenmøder med polsk-østrigske Andrzej Turkanik, som er direktør for Quo Vadis Institute i Østrig. Herefter er der foredrag ved gode ICMDA-kendinge, John Wyatt (GB), Rick Paul (Holland) og Peter Saunders (GB), og til sidst en række seminarer. Der er i forbindelse med hvert programpunkt afsat god tid til gruppesamtaler, fysisk og online.

Man vil naturligvis kun få den fulde konferenceoplevelse ved at tage turen til Gøteborg, hvor der om eftermiddagen vil være mere uformelle møder. Om aftenen kl. 19.30-21.00 vil der igen være hybridmøder, blandt andet med input fra de øvrige nordiske lande.

Programmet vil blive løbende opdateret og kan findes via et link nederst på siden her: https://www.kristnalakare.se/nordic-meeting-2021