Formand: Anne Bodilsen Bruun, Oslogade 27, 8200 Århus N klfformand@gmail.com Tlf. 61 30 81 14

Vintermøde om dødshjælp og demens

Hans Holmsgaard begrundede, hvorfor han frygter, at det kan udvikle sig i samme retning herhjemme. Han kom også ind på sine helt personlige erfaringer med demenssygdom hos to af hans egne nærmeste. En vigtig pointe er for Hans… Read More

Sæt kryds: næste årsmøde er i september 2021

Dermed vil programmet i høj grad komme til at ligne det, vi havde planlagt for 2020-årsmødet, som måtte aflyses på grund af den tiltagende coronasmitte. Emnerne for nordmandens foredrag er henholdsvis prioriteringer i sundhedsvæsenet og etik ved livets… Read More

Kom med på årsmødet til oktober

Hovedtaler er Morten Magelssen fra Norge. Han er læge og forsker i medicinsk etik ved Universitetet i Oslo, og blandt hans største interesser er det, han overordnet betegner som ”kristen bioetik”, altså medicinsk-etiske emner, som for en kristen… Read More

UDSKUDT TIL 2021: Forårsmøde med Jacob Munk om kønsidentiet

“Spørgsmålet om køn er en af vores tids store debatter. Over de sidste ti år er antallet af ansøgninger om kønskorrigerende operationer mere end femdoblet, og vi ser stadigt flere, herunder også børn, ytre, at de føler sig… Read More

Efter vintermødet med Stephen Sandoval

Den dansk-amerikanske teolog Stephen Sandoval holdt ved Kristelig Lægeforenings vintermøde i København i januar et personligt og rørende foredrag. Stephen har lært det danske sundhedsvæsen grundigt at kende på godt og ondt, efter at han i 2013 overlevede… Read More