Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Nekrolog: Torben Roulund er død, 88 år

Torben Roulunds barndomsdrøm var at blive lægemissionær. Det blev han i Burundi. I KLF blev han kendt for sine fortællinger fra missionsmarken og sin dybe tro, skriver Hans Holmsgaard i dette mindeord.

Nekrolog: Arne Skipper er død, 81 år

En markant og farverig skikkelse i Kristelig Lægeforening er ikke længere blandt os.

Herman Rendtorff 1928-2021

Af Karen Nielsen Herman Rendtorff er død. En kæmpe i Kristelig Lægeforening har sagt farvel. Hermen Rendtorff blev født i Indien, hvor hans forældre var missionærer for DMS. Efter embedseksamen uddannede han sig i psykiatri, og efter overlægestillinger… Read More

Læge Kirsten Marie Vestergaard er død

Af Karen Borgbjerg og Tinne Hornstrup Kirsten blev født i Skjern som den ældste af tre søskende den 23. december 1946. Hun døde den 26. november 2020 og efterlader sig en bror. Kirsten blev cand.med. fra Aarhus Universitet… Read More

Mindeord for Hanne Christensen, 7.12.1951 – 18.6.2020

Hanne, ældst af fire søskende, kom fra Thyregod. Læste medicin i København, faldt hurtigt til der, var med i KFS og deltog i den internationale bibelkreds. Efterfølgende hospitalsansættelse i Hjørring og i Sverige, Eksjö og Tranås. Alle steder… Read More

Mindeord: Ernst Jacobsen

Ernst Andreas Jacobsen er død, 91 år gammel. Ved Ernst Jacobsens død den 24. maj 2020 har Kristelig Lægeforening mistet en trofast støtte. Ernst var livstidslægemissionær. Det meste af hans lægegerning havde han således lagt uden for Danmark…. Read More

Mindeord: Aksel Bertelsen

Overlæge Aksel Brockhusen Bertelsen, er i oktober 2019 død efter længere tids sygdom, 83 år gammel. Han var speciallæge i psykiatri og virkede ved Psykiatrisk Hospital i Aarhus siden 1968 frem til sin pensionering. Her omfattede hans forskningsområder… Read More