Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Nærmeste pårørende kan give samtykke på vegne af varigt inhabile patienter

Nye regler gør det muligt for nærmeste pårørende til varigt inhabile patienter at give informeret samtykke til en række mindre behandlinger på vegne af deres pårørende for op til et år ad gangen.