Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Serpens Aeneus ’23 er på vej

Serpens har fået en grafisk overhaling i 2023-udgaven og byder som sædvanlig på masser af godt læsestof.

Julehilsen fra Kristelig Lægeforening

Læs julehilsnen 2022 fra Kristelig Lægeforenings formand, Ida Guldberg. GLÆDELIG JUL!

Kristelig Lægeforening har fået en ny bestyrelse

Ved KLFs landsmøde fik foreningen en ny bestyrelse. Den består af fra venstre: Adam Nissen, Heidi Dahl Christensen, Tobias Skou Kjøller (suppleant), Ida Guldberg, Peter Bank Pedersen, Karen Nielsen (ikke en del af bestyrelsen, men kasserer), Tobias Nissen og Mai Froberg Sørensen.

Nærmeste pårørende kan give samtykke på vegne af varigt inhabile patienter

Nye regler gør det muligt for nærmeste pårørende til varigt inhabile patienter at give informeret samtykke til en række mindre behandlinger på vegne af deres pårørende for op til et år ad gangen.