Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

En mulig vej til genforening af kærlighed og sex

Med bogen En langt bedre vej vover Jacob Munk at tage en række svære emner op omkring køn og seksualitet, og han formår at behandle dem på en både grundig og sober måde. Af Inge Munk Møller Jacob… Read More

Jacob Munk
En langt bedre vej
256 sider, softcover
Credo 2019
250 kr. + porto hos lohse.dk

Med bogen En langt bedre vej vover Jacob Munk at tage en række svære emner op omkring køn og seksualitet, og han formår at behandle dem på en både grundig og sober måde.

Af Inge Munk Møller

Jacob Munk har vovet at bevæge sig ind på en række emner om ægteskab, køn og seksualitet. Det er emner, som i vore dage virkelig kan give mange negative tilbagemeldinger, når man ikke bare følger de såkaldt ”rigtige” meninger. Han har i sit arbejde med bogen virkelig været grundig både i forhold til bibelske henvisninger og til mange bøger, rapporter og skrifter af filosoffer, psykiatere, psykologer m.fl. Han skriver selv, at ”målet for denne bog er at genforene kærlighed og seksualitet”.

I bogen får han bl.a. beskrevet, hvad der er baggrunden for mange anderledes holdninger i dag med hensyn til køn og seksualitet i forhold til tidligere. Han skildrer, hvordan ånden fra ungdomsoprøret i 68 har ført til ”et seksuelt eksperimentarium, hvor vi febrilsk famler os frem for at finde nogle adfærdsformer, der kan dække vores behov for sex og romantik. Den seksuelle frigørelse har efterladt os i et tomrum”. Frigørelsen har dog ikke ført til dybere fællesskab, men i stedet større individualisme.

Jacob Munk fortæller om arven fra Freud, der har været medvirkende til at adskille seksualitet og kærlighed, fordi det blot skulle dreje sig om at få stillet sit begær. Det handler ikke bare om, som Freud mente det, at blive berørt for at få stillet vores begær, nej, det vigtige er, hvem, der berører os. Hvem der ser på os.

Det er øjnene og ansigtet, der afslører os som personer, der vælger, hvem vi ser på.  ”Vi tiltrækkes ikke af kroppe, men af mennesker. Blikket afslører både vores glæde, vores sorg, vores blufærdighed, stolthed, tiltrækning og afsky”. Det skaber et vindue ind til den andens inderste.  ”Det, der forvandler fysisk nydelse til seksuelt begær, er den person, der berører dig, og hvilken intention han eller hun har dermed.”

Jacob Munk skriver om køn, at det er usynligt til stede i meget af det, vi foretager os. Kønnet har vi med os fra begyndelsen, fra undfangelsen. Kønnet er det første, vi registrerer hos hinanden. Han går ind i at undersøge: hvad er køn? Nogle mener, at der er mange køn, måske helt optil 70. De mener, kønnet er en konstruktion, som vi selv kan vælge. Jacob Munk henviser bl.a. til Judith Butler, der mener, at mand og kvinde er ikke noget man er, men noget, man gør sig til.

Pride-bevægelsen ønsker også at gøre op med ideen om en binær og heteroseksuel norm. Et synspunkt, som det i den grad er lykkedes dem at fremme. Dette syn er desværre med til at påvirke hele samfundet i forhold til pædagogik, seksualundervisning, jura mm. i langt højere grad, end de fleste nok kunne forestille sig.

Forfatteren skriver, at der en langt bedre vej, hvor kærlighed og seksualitet er forenet, nemlig i ægteskabet. Gud har skabt os som mand og kvinde i sit eget billede. Han har velsignet os og sagt til os, at vi som par skulle blive et. Han valgte at skabe liv gennem den seksuelle forening af manden og kvinden og derigennem give to elskende del i skabelsen. ”Enhver undfangelse er en afspejling af den guddommelige skabelseshandling”.

Jacob Munk skriver om troskab og afholdenhed som to vigtige dyder, vi må lære os. Seksualiteten trives bedst i det forpligtende forhold, som ægteskabet giver. Derfor er det også bedst at være afholdende med sex før ægteskabet.

Forfatteren argumenter godt omkring mange af de emner han skriver om: homoseksualitet, transseksualitet, onani mm. Han nævner, at der er en kompleks sammenhæng mellem homoseksualitet og kønsidentitet. Noget, det er vigtigt at anerkende, men som ofte nedtones af LGBT-bevægelsen. Der er desværre også en generel dårligere trivsel blandt homoseksuelle og transseksuelle, noget som ikke bare kan forklares med minoritetsstress, som det ofte gøres.  

Mange stiller spørgsmålet: hvorfor føler jeg mig anderledes? Er der en bestemt årsag? Disse spørgsmål behandles også grundigt.

Jeg synes, En langt bedre vej er en absolut læseværdig bog. Forfatteren vover at tage en række svære emner op og behandle dem på en meget sober måde. Hans anbefalinger går ofte på tværs af, hvad der er de ”rigtige” meninger lige nu, men det er befriende, at han vover at argumentere for andre og for mig at se gode synspunkter.

Inge Munk Møller er speciallæge i psykiatri

SE OGSÅ: Kom til forårsmøde med Jacob Munk om køn