Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Aktiv dødshjælp skaber mindre frihed og mere utryghed

Kristelig Lægeforening har sendt en udtalelse til Folketingets Sundhedsudvalg om aktiv dødshjælp, fordi debatten mangler perspektiver.

Det mener Ida Guldberg, formand for Kristelig Lægeforening.

– Det er bekymrende at se, hvor meget medvind aktiv dødshjælp har fået det seneste års tid. Når man studerer udviklingen i de lande, der har givet mulighed for aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord, bliver det tydeligt, at kriterierne for eutanasi skrider/udvandes trods hensigten om det modsatte, og at lindring som alternativet går i glemslen, fastslår Ida Guldberg.

Hun hæfter sig blandt andet ved, at undersøgelser fra flere amerikanske delstater viser, at nogle af de dominerende begrundelser for at tage imod assisteret selvmord er, at man ikke bryder sig om at lægge andre til last, eller at omstilling til betydelig ændrede livsvilkår findes uoverstigelige.

– Det er frygteligt, at folk vælger at afslutte livet, fordi de ikke vil være til gene for andre. Det er ligeledes problematisk, hvis grunden til eutanasi skyldes manglende accept af ændret livsvilkår. Jeg har forståelse for, at livsperspektivet kan se væsentlig anderledes ud fra en kørestol eller fra en seng. På baggrund af dette er det vigtigt, der ydes omsorgsfuld vejledning forankret i evidensen af mennesket, som er uhelbredelig syg eller har erhvervet sig betydelig ændret livssvilkår, understreger Ida Guldberg.

I den offentlige debat anvendes ofte argumentet, at eutanasi skal ydes til dem, der lider. Deri ligger at lidelse ikke kan lindres, hvilket ikke skal uimodsagt, mener Ida Guldberg:

– Palliation og videnskaben bag er under hastig udvikling og gøres til stadighed bedre. Man kan dog savne på den baggrund, at kendskabet til og tilbuddet om palliativ behandling blev udbredt i Danmark, bemærker Ida Guldberg og tilføjer:

– Der er al mulig grund til at vise syge, lidende og døende stor omsorg og give dem de bedste forudsætninger for at få et smukt liv og en smuk afsked med livet. Vi lukker ikke øjnene for, at der i debatten om aktiv dødshjælp medvirker personer, der oplever stor smerte i livet. Men for os at se er det langt rigere at vælge livet til og forvente af sundhedsvæsenet – og samfundet generelt – den bedst mulige hjælp til netop livet.

Læs udtalelsen om aktiv dødshjælp med faktaark på Folketingets hjemmeside.

Kristelig Lægeforening havde et længere indlæg om aktiv dødshjælp i den fælleskirkelige ugeavis Udfordringen lørdag den 1. juni 2023.