Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Årsmøde 2022

Årsmøde 2022 i Kristelig Lægeforening

Fredag den 30. september – søndag den 2. oktober

Dalum Landbrugsskole,
Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Hent referat fra generalforsamlingen.

Generalforsamling | Program | Praktisk information | Tilmelding

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Kristelig Lægeforening

1. oktober 2022 kl. 16.00

På Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af udvalgs- og bestyrelsesberetninger til godkendelse
 3. Fremlæggelse af vedtægtsændringer til drøftelse og godkendelse
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 2021 til godkendelse og fremlæggelse af budget for 2022
 5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 6. Evt. valg af formand
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Jakob Ørskov er på valg og modtager ikke genvalg. Birgit Kyndesen Skovbjerg stopper i bestyrelsen
 8. Valg af bestyrelsessuppleant
 9. Valg af revisor
 10. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 11. Evt.

På forhånd tak til ethvert medlem, som vil overveje at stille op ved bestyrelsesvalget.

Vel mødt til generalforsamling

Bestyrelsen for Kristelig Lægeforening

Generalforsamling | Program | Praktisk information | Tilmelding

Program

Fredag

Fra 17.00: Ankomst

18.00: Aftensmad 

19.00: Velkomst inkl. præsentation af KLFs nye medarbejder, Stefan Vase

19.15: Oplæg til samtale: ”Udbrændthed – åndelig omsorg for lægen selv” v. Poul Henning Krogh

20.15: Lovsang og andagt

21.00: Specialedating og ostebord m. kaffe/rødvin

Lørdag

Fra 8.00: Morgenmad

8.50: Andagt 

9.00: Foredrag: ”Hvad er egentlig åndelig omsorg?” v. Annette Langdahl

9.30: Oplæg og øvelser: ”Patientens perspektiv – det eksistentielle møde med patienten” v. Annette Langdahl

10.00: Kaffepause

10.15: Oplæg og øvelser: ”Den sundhedsprofessionelles perspektiv – åndelig omsorg i en sundhedsprofessionel praksis” v. Annette Langdahl

11.00: Kort pause

11.10: Oplæg og øvelser: ”Åndelig omsorg – hvordan?” v. Annette Langdahl

12.00: Middagsmad

13.00: Pause med mulighed for gåtur

14.00: ”Mit lægeliv – personlige fortællinger om åndelig omsorg” v. Connie Vibe (hospicelæge), Frede Donskov (onkolog) og Johannes Larsen (AP) 

15.00: Oplæg: ICMDA World Congress i Tanzania 2023 v. Heidi Dahl Christensen

15.15: Kaffepause

16.00: Generalforsamling

18.00: Festmiddag 

19.30: Festaften med 125-års jubilæumsfejring

Søndag

8.00: Morgenmad

9.00: Bønnevandring

10.00: Nyt fra udsendte læger samt forbøn v. missionssekretær Heidi Dahl Christensen

10.30: Bibeltime v. Andreas Munk

11.30: Afskedsrunde udenfor

12.00: Frokost og afrejse

Der tages forbehold for mindre ændringer i programmet

Lørdag er medlemmer af Dansk Kristelig Sygeplejeforening velkomne til at deltage fra kl. 8.50-15.30.

Generalforsamling | Program | Praktisk information | Tilmelding

Praktisk information

Priser

Pris pr pers. hele årsmødet:

I enkeltværelse: 2200 kr.

I dobbeltværelse: 2000 kr.

Pris pr. studerende hele årsmødet:

På 2-mands værelse: 300 kr.

Børn kan medtages uden merbetaling

Medlem af Dansk Kristelig Sygeplejeforening

Lørdag fra 8.50-15.30 (inkl. forplejning): 300 kr.

Transport til Dalum Landbrugsskole

Dalum Landbrugsskole er beliggende i det sydlige Odense, nær Hunderupskoven og Fruens Bøge.

Det er enkelt at komme til Landbrugsskolen med kollektiv trafik, da der rute 61 og 62 (begge mod Hørby) kører fra Odense Banegård Center (plads C) flere gange i timen og har stoppested ved Landbrugsvej, hvorfra der er fem minutters gang til skolen. Køreturen tager cirka 15 minutter.

(Rejsevejledning via Rejseplanen)

Med bil er det også enkelt, da Landbrugsskolen ligger blot to kilometer fra frakørsel <51> (Odense S). Der er gratis parkering på skolen.

(Rutevejledning via Google Maps)

Generalforsamling | Program | Praktisk information | Tilmelding

Tilmelding

Det er desværre ikke længere muligt at tilmelde sig årsmødet.