Formand: Anne Bodilsen Bruun, Oslogade 27, 8200 Århus N klfformand@gmail.com Tlf. 61 30 81 14

Kalender

Forårsmøde den 28. marts 2020 i Aarhus; taler Jacob Munk; emne: kønsidentitet

Nordisk-baltisk konference den 27.-30. august 2020 i Gøteborg; talere: Denis Mukwege, Congo, Peter Saunders, UK, Rick Paul, Holland, Joel Halldorf, Sverige, og Andzej Turkanik, Østrig (læs mere her)

Kristelig Lægeforenings årsmøde den 2.-4. oktober på Dalum Landbrugsskole, Odense; taler: Morten Magelssen; emner: ”Prioriteringer i sundhedsvæsnet” og ”Designeretik”