Formand: Anne Bodilsen, Bissensgade 18, 3.tv. 8000 Aarhus C klfformand@gmail.com Tlf. 61 30 81 14

Møder

Om Kristelig Lægeforening

Kristelig Lægeforenings årsmøde den 2.-3. oktober 2020

På Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

I år mødes vi fra hele landet til et årsmøde i Odense med den norske bioetiker Morten Magelssen som hovedtaler.

Program

Fredag
Fra 17.00      Ankomst
18.00             Aftensmad
19.00             Velkomst
19.15             Workshop om behandlingstestamentet, v. Ida Guldberg
20.15             Lovsang, v. Maria Rønne
21.00             Ostebord m. kaffe/rødvin

Lørdag
Fra 8.00        Morgenmad
Kl. 9.00         Foredrag 1: Designeretik, v. Morten Magelssen
Kl. 10.10       Kaffepause
Kl. 10.30       Generalforsamling
kl.  12.00       Middagsmad
Kl. 13.00       Mulighed for gåtur eller anden aktivitet
Kl. 14.00       Foredrag 2: Prioriteringer i sundhedsvæsnet,
                      v. Morten Magelssen
Kl. 15.30       Kaffe
Kl. 16.30       Afslutningsmøde:
                      Opbyggelig tale v. Thomas Nørrelykke Nissen
                      Forbøn for missionærerne v. Grethe Lemvik Mikkelsen
Kl. 18.00       Aftensmad
Kl. 19.00       Farvelkaffe og derefter fortsat hygge og/eller afrejse

Oplæg og foredrag

Workshop fredag: Behandlingstestamentet, ved Ida Guldberg

Siden januar 2019 har det været muligt at oprette et behandlingstestamente. I testamentet kan man fraskrive sig retten til livsforlængende behandling og genoplivning. Endvidere kan man i testamentet udpege en fremtidsfuldmægtig, og man kan fraskrive sig muligheden for anvendelse af tvang til behandling af somatiske lidelser. Testamentet er juridisk bindende og skal følges.

Hvordan kan vi som læger bedst vejlede borgere, som ønsker at skrive et behandlingstestamente? Hvordan griber vi det an, når der ikke må anvendes tvang på den demente patient med inficerede sår? Hvad skal jeg beslutte under hjertestopbehandling af den unge familiefar, som har fraskrevet sig behandlingen?

Får jeg hjælp, hvis jeg tænker i 90-ernes kristne catchy motto: WWJD? (what would Jesus do?)? Hvad er mine overvejelser som kristen og som læge?

Ida Guldberg er læge og arbejder i en hoveduddannelsesstilling på anæstesiologisk afdeling, HOC, Rigshospitalet.

Foredrag 1: Designeretik – om at skabe børn i bioteknologiens tidsalder, v. Morten Magelssen
Ny bioteknologi giver os mulighed for stadig større kontrol over nye borgeres tilblivelse og egenskaber. Assisteret befrugtning, kunstige kønsceller, genredigering (CRISPR), stadig mere detaljeret fosterdiagnostik og transhumanisme er stikord.

Noget er fremtidsvisioner, andre ting er her allerede. Hvad er fremskridt, som vi bør hilse velkommen, og hvad er mere problematisk? Hvordan ændres synet på det at få børn? Hvad vil være en sund kristen respons?

Foredrag 2: Prioriteringer i sundhedsvæsenet, v. Morten Magelssen
Kløften mellem, hvad samfundet har råd til på den ene side, og de teknologiske muligheder og patienters forventninger på den anden, vokser stadig. På alle niveauer af sundhedssystemet må vi prioritere – for eksempel penge, intensivpladser, radiologiske undersøgelser og tid og opmærksomhed. Målet må være retfærdig og effektiv brug af begrænsede ressourcer. Læger har meget at lære af sundhedsøkonomer, men har selv en essentiel rolle at spille i forhold til prioritering.

I dette foredrag vil Morten Magelssen vise nogle glimt, lærdomme og uløste spørgsmål fra den norske debat om prioritering af sundhedsressourcer.

Morten Magelssen er førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og fra september 2020 desuden ansat som Professor II i kristen bioetik ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Han har tidligere arbejdet klinisk som læge. Som etikforsker er han særligt interesseret i klinisk etik, prioriteringsetik, etik ved livets slutning samt medicinsk-etiske problemstillinger i lyset af kristen tro.

Ud over at undervise på universitetet er Magelssen en flittig forfatter af både akademiske og mere populære fremstillinger. Han har blandt meget andet skrevet bogen “Menneskeverd i klinikk og politikk. Bioetikk i lys av kristen tro” (Lunde Forlag 2013) med kapitler om blandt andet menneskeværd, abort, fosterdiagnostik, kunstig befrugtning og eutanasi. Bogen er udgivet i samarbejde med Norges Kristelige Legeforening, den er på 168 sider og kan stadig købes).

Helt aktuelt er Morten Magelssen medredaktør af og bidagyder til antologien ”Dødshjælp i Norden”, som i midten af maj 2020 udgives på Cappelen Damm Akademisk og vil være åbent tilgængelig på internettet (se facebook.com/dodshjelp).

Læs meget mere og find interessante artikler på Morten Magelssens personlige hjemmeside, bioetikk.no.

Forkyndelse under årsmødets afsluttende møde lørdag eftermiddag v. Thomas Nørrelykke Nissen, som er læge på børneafdelingen, Hvidovre Hospital.

Praktisk

Dalum Landbrugsskole er beliggende i det sydlige Odense nær Hunderupskoven og Fruens Bøge. Landbrugsskolens historie går tilbage til 1886, hvor bygningerne blev overtaget fra Dalum Højskole, som var bygget af Christen Kold i 1862. Siden er skolen blevet udbygget en del og er nu en af landets største af sin slags, samtidig med, at stedet byder på gode konferencefaciliteter. Overnatning sker i konferenceafdelingens moderne værelser med opredning og med eget bad, toilet og fri WiFi (se mere på dalumk.dk).

Det er nemt at komme til landbrugsskolen med offentlig transport, da der er fra Odense Banegård Center (gå til Plads C på sydsiden af banegården) er hyppige forbindelser med bus 61 eller 62 direkte til Landbrugsvej.

Med bil er det endnu nemmere, idet Landbrugsskolens adresse er blot to kilometer fra frakørsel 51 (Odense S). Der er gratis parkering på de rummelige arealer omkring landbrugsskolen.

Priser

Pris pr. person i enkeltværelse hele årsmødet
Pris pr. person i dobbeltværelse hele årsmødet 
Pris pr. studerende hele årsmødet
Pris pr. barn hele årsmødet
Hele årsmødet uden overnatning
Deltagelse fredag
Deltagelse lørdag 

kr. 1.600
kr. 1.510
kr. 300
kr. 300
kr. 975
kr. 350
kr. 625

Ved tvivlsspørgsmål rettes henvendelse til klfkasserer@gmail.com

Tilmelding

Tilmeld dig årsmødet senest søndag den 6. september 2020 ved at skrive til kasserer Karen Nielsen på klfkasserer@gmail.com med oplysninger om følgende:

  1. Navn(e), by og status (studerende, læge, ægtefælle, børn). For læger: oplys venligst speciale
  2. Ønske om enkelt- eller dobbeltværelse samt eventuel værelseskammerat og/eller tidsrum ved delvis deltagelse
  3. Eventuelle ønsker til forplejning (vegetar, veganer, allergi?)
  4. Samkørsel: Kommer du i bil, og hvor mange ekstra pladser har du så? Eller ønsker du kørelejlighed?

HUSK derefter at indbetale beløbet på konto 2102 – 5909 763 365 eller via MobilePay-overførsel til 88028 (fem cifre). OBS: Angiv navn! Tilmelding gælder først efter indbetaling.