Formand: Anne Bodilsen, Bissensgade 18, 3.tv. 8000 Aarhus C klfformand@gmail.com Tlf. 61 30 81 14

Fællesskaber for læger

Om Kristelig Lægeforening

Lokale fællesskaber

Nordvestjyllandkredsen

Nordvestjyllandkredsen er en gruppe af kristne læger i Nordvestjylland.

Oplysninger hos: Praktiserende læge Hans Holmsgaard, tlf. 40 61 82 57, email: hans.holmsgaard(at)gmail.com.

Møderne afholdes klokken 19.00 på adressen: Sprogøvej 27, 7680 Thyborøn. Nye deltagere er hjerteligt velkomne!

Møder foråret 2020:

Tirsdag, den 25. februar, hvor Knud Jakobsen kommer med et oplæg om ”Hvordan mindsker vi uligheden i sundhed?”.

Tirsdag, den 28. april, hvor Jens Emil Viftrup kommer med et oplæg ud fra Hans Roslings bog ”Factfulness”.