Formand: Anne Bodilsen, Bissensgade 18, 3.tv. 8000 Aarhus C klfformand@gmail.com Tlf. 61 30 81 14

Nyheder

Nyheder fra Kristelig Lægeforening

Kom med på årsmødet til oktober

Dalum Landbrugsskole

Kristelig Lægeforenings årsmøde foregår i år i Odense – i en moderne konferenceafdeling på den historiske Dalum Landbrugsskole. I år over blot to dage, fra fredag aften og hele lørdag.

Hovedtaler er Morten Magelssen fra Norge. Han er læge og forsker i medicinsk etik ved Universitetet i Oslo, og blandt hans største interesser er det, han overordnet betegner som ”kristen bioetik”, altså medicinsk-etiske emner, som for en kristen vil være væsentlige at forholde sig til med udgangspunkt i et kristent menneskesyn. Hans to foredrag om lørdagen handler om henholdsvis etik ved livets begyndelse og prioriteringer i sundhedsvæsenet.

Blandt højdepunkterne på programmet er også en workshop fredag aften om behandlingstestamentet, der har afløst livstestamentet, og så naturligvis generalforsamlingen, som vi har placeret mellem de to foredrag lørdag.

Gå til programmet og de praktiske oplysninger

Et opgør med håndterbarhedsideologien

Ole Hartling
Den 8. dødssynd
Eksistensen 2020
114 sider, hæftet
120 kr. på eksistensen.dk

Læge Ole Hartling har skrevet et bidrag til forlaget Eksistensens serie ”Kristendommen ifølge …”. Bogen handler om menneskelig tingsliggørelse, og hvordan dette er beslægtet med det, som traditionelt er betragtet som den mest grundlæggende synd, nemlig hovmod.

”Hvis man i dag (…) skulle føje endnu en dødssynd til de syv, vi kender, skulle nummer 8 være tingsliggørelse af andre mennesker. (…) Tingsliggørelse følger (…) af den hovmodige tanke, at mennesket har magt over liv og død. For hvis vi gør mennesker til ting, bilder vi os ind, at de kan håndteres af os. Men med tingsliggørelse ser vi ikke mennesket. Det er brutalt at betragte medmennesker som ting, derfor medfører en håndterbarhedsideologi et brutaliseret menneskesyn,” skriver Ole Hartling i sin indledning.

Forfatteren beskriver i bogen en række områder, hvor sådan et menneskesyn har det med at slå igennem i nutidens Danmark. Efter indledningen har de ni kapitler overskrifter som ”Menneskets magt og afmagt”, ”Paternalisme og autonomi” og ”Menneskelig værdighed”.

Ole Hartling (f. 1946) er specialist og dr. med. i klinisk fysiologi og nuklearmedicin, overlæge ved Vejle Sygehus og adjungeret professor ved Roskilde Universitet. Har var i 2003-2007 formand for Det Etiske Råd.

UDSKUDT TIL 2021: Forårsmøde med Jacob Munk om køn

Jacob Munk

Ny dato for dette møde er lørdag den 20. marts 2021 kl. 13-16 – med samme foredragsholder og emne!

Som følge af de aktuelle indskærpelser fra regering og sundhedsmyndigheder måtte vi aflyse Kristelig Lægeforenings forårsmøde i Aarhus lørdag den 28. marts 2020.

Mødets bliver i stedet afholdt som forårsmøde i 2021, og taleren er forfatter og teologistuderende Jacob Munk. Han kommer med input til et vanskeligt og varmt emne, som deltagerne på foreningens årsmøde i 2019 også beskæftigede sig med, men nok ikke blev helt færdige med, nemlig køn.

“Spørgsmålet om køn er en af vores tids store debatter. Over de sidste ti år er antallet af ansøgninger om kønskorrigerende operationer mere end femdoblet, og vi ser stadigt flere, herunder også børn, ytre, at de føler sig utilpas i deres krop. Derfor er der behov for, som aldrig før, at vi tænker igennem: Hvad er køn, og hvordan får vi en kultur, alle kan være i? Er kirurgi og hormonbehandling den bedste vej fremad for transkønnede? Og har den kristne etik og skabelsesteologi noget at sige i alle disse spørgsmål?”

Sådan præsenterer Jacob Munk sit oplæg til mødet.

Jacob Munk (f. 1993) er bachelor i litteraturhistorie fra Aarhus Universitet og er nu stud.theol. ved Menighedsfakultetet i Aarhus samt projektmedarbejder i AdamogEva.dk. Han er forfatter til flere artikler i akademiske tidsskrifter og er medforfatter til materialet ”Jeg er køn : Seksualundervisning i 0.-6. klasse”, som er udgivet i 2019 af en række kristne organisationer. Samme år udgav han på Forlaget Credo bogen ”En langt bedre vej : En ny retning for debatten om køn og seksualitet”, som fik stor opmærksomhed i de danske medier.

Se undervisningsmaterialet ”Jeg er køn”.

Se mere om bogen ”En langt bedre vej” hos forlaget (man kan downloade de første 24 sider).

SE OGSÅ:

Saunders: corona-situationen kalder på bøn og anger

Peter Saunders

ICMDA-generalsekretær Peter Saunders skriver i et blogindlæg fra slutningen af marts om corona-situation verden over. Først refererer han til en specifik bedeliste med ti aktuelle bedeemner og ledsagende bibelvers.

Han betragter den imponerende hastighed, hvormed der særligt i løbet af marts på internationalt plan blev produceret mange forskellige typer af ressourcer til hjælp i kampen med covid19, som et konkret bønnesvar.

Peter Saunders udtrykker også sin taknemmelighed for den omfattende lægefaglige og frivillige mobilisering, som har fundet sted i hans eget hjemland, Storbritannien, hvorefter han fortsætter:

Tonight a new report from Imperial College urges countries around the world to act quickly to save 30 million lives, stressing that those most vulnerable are the elderly in developing countries which do not have the resources we do.

Everyone has a different story to tell – for me as CEO of ICMDA, with my next ten trips in March, April and May cancelled, I am asking how best to use these weeks (and maybe months) to serve our 80 national associations of Christian doctors and dentists around the world as they respond to this crisis. (…) At ICMDA, we are laying other plans aside to support the thousands of Christian doctors on the frontline.

Peter Saunders opfordrer til, at vi frimodigt beder Gud om at standse udbredelsen af coronavirusset. Samtidig erkender han, at den bøn allerede er blevet bedt mange gange, uden at det ind til videre er sket. Måske skyldes denne plage, at vi har vendt Gud ryggen? Saunders opfordrer derfor også til anger – hvilket han underbygger med henvisning til blandt andet Nehemias 1 (vers 5-11), og Daniel 9 (vers 4-19).

Læs hele generalsekretærens blogindlæg her

Gode tankevækkere til kønsdebatten

Vi måtte aflyse det planlagte forårsmøde i april med Jacob Munk. Som en foreløbig kompensation har vi fået ham til at henvise til nogle gode ressourcer om hans emne, nemlig køn.

Af Jacob Munk

DOKUMENTARER
Jeg synes, der er forbavsende mange gode dokumentarer om kønsidentitet og kønsdebat. Her er nogle eksempler:

“Jeg vil ikke være pige, mor” – en dansk dokumentar fra 2019 om et transbarn. Den giver virkelig et flot og troværdigt portræt med gode indspil fra begge sider af debatten.

Se DR’s webfeature med klip fra programmet
Se hele programmet: Jeg vil ikke være pige, mor

”Hjernevask” – NRK 2010: Der er også den norske Hjernevask-serie, hvis første afsnit “Ligestillingsparadokset” allerede har fået en slags klassiker-status, fordi det taler for, at det biologiske køn har psykologisk betydning. Det er et populært program, men også med et rigtig fint fagligt niveau. 🙂 

De syv afsnit i serien er samlet her: reelligestilling.dk

PRESTON SPRINKLE
Når det gælder seksualitet og synet på køn, er jeg blevet rigtig glad for Preston Sprinkle. Han forsvarer klassiske kristne værdier, men han er en meget progressiv stemme i debatten, der lægger vægt på at udfordre den måde, kirken ofte stereotypiserer kønnene på. Det er så godt og tiltrængt. Han har lavet mange gode ting, og jeg ved slet ikke hvor jeg skal starte. Men hjemmesiden her for hans center for kristendom, køn og seksualitet er god og fuld af artikler og videoressourcer: 

The Center for Faith, Sexuality & Gender

Her er der et Preston Sprinkle-foredrag, som er lidt amerikansk og ”preachy”, men som virkelig balancerer flot mellem at formidle bibelske værdier og at gøre det med respekt og kærlighed: 

People To Be Loved – Homosexuality & Grace (Orlando, februar 2016)

LÆS OGSÅ:

Tak fra Spedalskhedsmissionen

Foto fra Spedalskhedsmissionens website

Flere af Kristelig Lægeforenings Medlemmer bidrager til KLF’s missionsfond, som i slutningen af 2019 støttede en del af Spedalskhedsmissionens arbejde i Bangladesh med 15.000 kr. Fra bestyrelsesmedlem Jens Møller Pedersen har vi modtaget et takkebrev.

”Jeres gave er med til at gøre det muligt for os at fortsætte arbejdet blandt fattige og syge i Bangladesh (…) Spedalskhedsmissionen forsøger under mottoet: Vi bør alle have et liv iværdighed, at se det som sin opgave at arbejde for at udrydde årsagerne til og konsekvenserne af spedalskhed.”

Man kan læse mere om dette på www.spedalsk.dk

Se takkebrevet her

ANMELDELSE: Smuk bog til eftertanke om sorg, ensomhed og livsmod

Jørn Henrik Olsen
Lystid i mørket. Essays om sorg, ensomhed og livsmod
Kunstfotos: Camilla Engrob
Vita Nuova Publisher 2019
140 sider indbundet
Set til 159 kr. + fragt på williamdam.dk

Jørn Henrik Olsen har skrevet en bog, som blandt andet taler til den, der skal hjælpe nødlidende. Bogen egner sig ikke til hurtig læsning.

Af Torben Andersen

Jeg har glædet mig til at læse denne bog, som umiddelbart så ud til at være skrevet til mig. Bogen på 140 sider er delt op i mange små kapitler og fører læseren igennem en række udsagn til eftertanke.

Den taler både til den sørgende, den ensomme og den, som har mistet livsmodet. Og den taler til den, der skal hjælpe de nødlidende. Som sørgende er man sårbar, og fristes til at trække sig ind i ensomheden. Alle sunde mennesker kender dette. ”Kærligheden koster sorgen”, dvs. at vil man elske, må man være forberedt på at miste og dermed opleve sorgen og ensomheden.

Hjælperen må selv kende disse følelser og oplevelser for at kunne sætte sig ind i den nødlidendes situation.

Den ensomme må ofte selv tage skridt til at bryde ensomheden og søge kontakt. Og risikere skuffelse, hvis han ikke møder forståelse. På den anden side må vi som medmennesker være opmærksomme på vores ensomme nabo og tilbyde kontakt og samtale. Når den sørgende finder kærlighed i et fællesskab (menighed, naboer mm.?) lindres sorgen, og der er mulighed for, at livsglæde og livsmod kan vende tilbage. Litteratur og billedkunst kan formidle håb og lys. Taknemmelighed (over det gode, som vi har haft før vi mistede) kan være en modkraft og hjælpe til at bryde isolationen.

Sorgen beskrives som en naturlig menneskelig reaktion og proces. Det overvejes i bogen, om sorgen nogle gange bliver til sygdom, kompliceret/patologisk/protraheret sorg?  

Jeg er vant til at læse både fagbøger og skønlitteratur, og læser ofte hurtigt, på grænsen til at skimme teksten. Den metode kan ikke bruges i denne bog. De mange gode tanker udtrykkes (lidt for) ofte i billedtale, metaforer, som gør at jeg som læser må bremse op:  ”Hvad mener han lige med det her?”. Enkelte gange må jeg gætte på meningen, den kommer ikke altid præcist frem.

En smuk lille bog, smykket med fine fotos fra naturen.

Torben Andersen arbejder i Kvissel Lægehus nær Frederikshavn og har tidligere i en årrække haft egen praksis i Uggerby ved Hirtshals.

ANMELDELSE: En mulig vej til genforening af kærlighed og sex

Jacob Munk
En langt bedre vej
256 sider, softcover
Credo 2019
250 kr. + porto hos lohse.dk

Med bogen En langt bedre vej vover Jacob Munk at tage en række svære emner op omkring køn og seksualitet, og han formår at behandle dem på en både grundig og sober måde.

Af Inge Munk Møller

Jacob Munk har vovet at bevæge sig ind på en række emner om ægteskab, køn og seksualitet. Det er emner, som i vore dage virkelig kan give mange negative tilbagemeldinger, når man ikke bare følger de såkaldt ”rigtige” meninger. Han har i sit arbejde med bogen virkelig været grundig både i forhold til bibelske henvisninger og til mange bøger, rapporter og skrifter af filosoffer, psykiatere, psykologer m.fl. Han skriver selv, at ”målet for denne bog er at genforene kærlighed og seksualitet”.

I bogen får han bl.a. beskrevet, hvad der er baggrunden for mange anderledes holdninger i dag med hensyn til køn og seksualitet i forhold til tidligere. Han skildrer, hvordan ånden fra ungdomsoprøret i 68 har ført til ”et seksuelt eksperimentarium, hvor vi febrilsk famler os frem for at finde nogle adfærdsformer, der kan dække vores behov for sex og romantik. Den seksuelle frigørelse har efterladt os i et tomrum”. Frigørelsen har dog ikke ført til dybere fællesskab, men i stedet større individualisme.

Jacob Munk fortæller om arven fra Freud, der har været medvirkende til at adskille seksualitet og kærlighed, fordi det blot skulle dreje sig om at få stillet sit begær. Det handler ikke bare om, som Freud mente det, at blive berørt for at få stillet vores begær, nej, det vigtige er, hvem, der berører os. Hvem der ser på os.

Det er øjnene og ansigtet, der afslører os som personer, der vælger, hvem vi ser på.  ”Vi tiltrækkes ikke af kroppe, men af mennesker. Blikket afslører både vores glæde, vores sorg, vores blufærdighed, stolthed, tiltrækning og afsky”. Det skaber et vindue ind til den andens inderste.  ”Det, der forvandler fysisk nydelse til seksuelt begær, er den person, der berører dig, og hvilken intention han eller hun har dermed.”

Jacob Munk skriver om køn, at det er usynligt til stede i meget af det, vi foretager os. Kønnet har vi med os fra begyndelsen, fra undfangelsen. Kønnet er det første, vi registrerer hos hinanden. Han går ind i at undersøge: hvad er køn? Nogle mener, at der er mange køn, måske helt optil 70. De mener, kønnet er en konstruktion, som vi selv kan vælge. Jacob Munk henviser bl.a. til Judith Butler, der mener, at mand og kvinde er ikke noget man er, men noget, man gør sig til.

Pride-bevægelsen ønsker også at gøre op med ideen om en binær og heteroseksuel norm. Et synspunkt, som det i den grad er lykkedes dem at fremme. Dette syn er desværre med til at påvirke hele samfundet i forhold til pædagogik, seksualundervisning, jura mm. i langt højere grad, end de fleste nok kunne forestille sig.

Forfatteren skriver, at der en langt bedre vej, hvor kærlighed og seksualitet er forenet, nemlig i ægteskabet. Gud har skabt os som mand og kvinde i sit eget billede. Han har velsignet os og sagt til os, at vi som par skulle blive et. Han valgte at skabe liv gennem den seksuelle forening af manden og kvinden og derigennem give to elskende del i skabelsen. ”Enhver undfangelse er en afspejling af den guddommelige skabelseshandling”.

Jacob Munk skriver om troskab og afholdenhed som to vigtige dyder, vi må lære os. Seksualiteten trives bedst i det forpligtende forhold, som ægteskabet giver. Derfor er det også bedst at være afholdende med sex før ægteskabet.

Forfatteren argumenter godt omkring mange af de emner han skriver om: homoseksualitet, transseksualitet, onani mm. Han nævner, at der er en kompleks sammenhæng mellem homoseksualitet og kønsidentitet. Noget, det er vigtigt at anerkende, men som ofte nedtones af LGBT-bevægelsen. Der er desværre også en generel dårligere trivsel blandt homoseksuelle og transseksuelle, noget som ikke bare kan forklares med minoritetsstress, som det ofte gøres.  

Mange stiller spørgsmålet: hvorfor føler jeg mig anderledes? Er der en bestemt årsag? Disse spørgsmål behandles også grundigt.

Jeg synes, En langt bedre vej er en absolut læseværdig bog. Forfatteren vover at tage en række svære emner op og behandle dem på en meget sober måde. Hans anbefalinger går ofte på tværs af, hvad der er de ”rigtige” meninger lige nu, men det er befriende, at han vover at argumentere for andre og for mig at se gode synspunkter.

Inge Munk Møller er speciallæge i psykiatri

SE OGSÅ: Kom til forårsmøde med Jacob Munk om køn

Efter vintermødet med Stephen Sandoval

Stephen Sandoval talte på vintermødet

Den dansk-amerikanske teolog Stephen Sandoval holdt ved Kristelig Lægeforenings vintermøde i København i januar et personligt og rørende foredrag.

Stephen har lært det danske sundhedsvæsen grundigt at kende på godt og ondt, efter at han i 2013 overlevede en beskadigelse af rygmarven under en operation.

På den baggrund gav han et stærkt vidnesbyrd om tro og meningsløshed, lidelse og håb, hvilket også gav anledning til en spændende fælles samtale i forlængelse af hans oplæg.

Stephen kom blandt andet ind på, hvordan man kan lære at klage. I den sammenhæng følger der her nogle links, som han opfølgende har delt med os. På vintermødet refererede han bl.a. til en podcast i fire små dele af Rob Bell, som kan høres her: Robcast: Learning to lament.

Det studie af Kathleen O’connor om Klagesangene, som Rob Bell citerer, er udgivet i bogen

Lamentations and the Tears of the World (se evt. bogen på Amazon)

Stephen har efterfølgende fortalt, at det havde været en virkelig god udfordring og en velsignelse for ham at blive spurgt om at holde det usædvanlige foredrag. Han skriver også, at hvis nogen gerne vil diskutere emnerne nærmere med ham, er de meget velkomne til at kontakte ham:

“As I said I am most available by Facebook messenger if anyone wants to discuss faith crises or just more on any of the subject. Doctors need chaplains too!”

Vi bringer en lille reportage fra dagen i Serpens Aeneus, som udkommer i maj.

Mindeord: Aksel Bertelsen

Aksel Bertelsen

Overlæge Aksel Brockhusen Bertelsen, er i oktober 2019 død efter længere tids sygdom, 83 år gammel. Han var speciallæge i psykiatri og virkede ved Psykiatrisk Hospital i Aarhus siden 1968 frem til sin pensionering. Her omfattede hans forskningsområder psykiatrisk genetik og psykopatologi, og han var internationalt kendt for sine tvillinge- og dual-mating-studier.

Aksel Bertelsen fik i 2006 Strömgren-medaljen for årelangt arbejde i bl.a. WHO-regi med klassifikation og psykopatologi. Efter pensionering fortsatte han som gæsteforsker ved Aarhus universitet. Gennem årene var han et trofast medlem af Kristelig Lægeforening.

”Dansk psykiatri har mistet en af sine helt store personligheder,” skriver en række læger på Ugeskriftet.dk.